Dematerialisatie van het e-voorschrift in 2019?

De volledige dematerialisatie van voorschriften -zonder een papieren bewijs- wordt voorzien in juni 2019. Maar apotheker Charles Ronlez, vicevoorzitter van  cockpit, meent dat er niet overhaast tewerk gegaan mag worden.

De dematerialisatie staat expliciet op de politieke agenda en is gekoppeld aan de wil om van de patiënt een actieve partner te maken in de zorg via het Mijngezondheid  of het Personal Health Viewer portaal.  “De plannen van de regering zijn wel zinvol, maar tussen de mogelijke dematerialisatie en de verplichte dematerialisatie is er nog een grote stap en die moet niet overhaast gezet worden”, zegt de apotheker.

Hij meent dat men er eerst zeker van moet zijn dat alles functioneert zoals het hoort én voor alle betrokkenen. Het feit dat hij en zijn collega’s altijd meteen moeten kunnen reageren op een vraag van een cliënt maakt dat de systemen de hoogste betrouwbaarheid en stabiliteit moeten kunnen bieden, iets wat nu niet het geval is. Denk maar aan de pannes van de afgelopen zomer. “Een arts heeft nog een ‘reservewiel’, hij kan nog altijd een beroep doen op zijn voorschriftenboekje of het voorschrift printen, maar een apotheker heeft geen enkele uitweg.”

Naast die instabiliteit merkt Charles Ronlez op dat aan een aantal technische eisen niet voldaan werd  en dat er nog onvoldoende geanticipeerd wordt op mogelijke problemen in de apotheek.

“We waren het eens over een dematerialisatie in juni 2019, een jaar na het verplicht maken van de elektronische voorschriften voor ambulante patiënten. Maar in juni waren we er nog niet; van de terugbetaalde geneesmiddelen was 40% van alle voorschriften elektronisch en 60% niet. Ik heb er wel vertrouwen in, maar het zijn processen die traag verlopen. Wij pleiten voor het behoud van de termijn van een jaar. We moeten coherent zijn.”

Het ‘bewijs’ moet overigens dienst doen als drager van een barcode die de apotheker moet scannen om toegang te krijgen tot het voorschrift op de server van Recip-e. Die is gedoemd om te verdwijnen.  Charles Ronlez ziet niet in waarom men zich druk zou moeten maken over het verdwijnen van elke vierkante centimeter papier die symbool staat voor de relatie tussen arts en patiënt. De patiëntenverenigingen vinden het overigens nuttig om een ‘drager’ te behouden met de informatie die ze tijdens consultaties krijgen over de behandelingen, aldus de apotheker. “Smartphones, apps en andere technische tools bieden wel perspectieven, maar papier moet een optie blijven en de patiënt is vragende partij. Maar mogelijk kan men een ander model bedenken dan het huidige papieren voorschrift, een posologieplan bijvoorbeeld, of een schema dat dienst doet als memo. . . .”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Erik VANDEWEERDT

    16 oktober 2018

    Wat met de gepensioneerde artsen?