E-Health: “Geen gecentraliseerde databanken”

"We moeten vermijden dat we afhankelijk zijn van een te klein aantal leveranciers van en experten in de informatica.” Dat zegt Waals minister van Gezondheid en Welzijn Alda Gréoli. “Big Data kunnen niet zonder een politiek en juridisch kader, onder meer wat het gebruik van gegevens betreft, hoe anoniem ze ook zijn."

De federale en regionale overheden zijn bevoegd voor de elektronische uitwisseling van gegevens. De Waalse regio beheert via het Réseau Santé wallon, de flux en de veiligheid van het elektronisch verkeer in het kader van de federale strategie van de Belgische gezondheidszorg.

Maar het Réseau Santé wallon controleert niet wat Waalse ziekenhuizen doen met de gezondheidsgegevens waarvoor zij alleen verantwoordelijk zijn, zo zei Valérie Warzée-Caverenne (MR) in het Waals parlement. Minister van Gezondheid en Welzijn Alda Greoli is heel duidelijk: “Het bewaren van de gegevens wordt verzekerd door elke zorgprofessional. Volgens ons kan er geen sprake zijn van gecentraliseerde gegevens waarin in eenzelfde bestand gegevens zitten van verschillende zorgverstrekkers of patiënten”, aldus de minister.

Het bewaren van gezondheidsgegevens is gereglementeerd, maar wat big data betreft is er nood aan een juridisch en politiek kader, onder meer wat het gebruik van de gegevens betreft, hoe anoniem ze al dan niet zijn, meent de minister. Ze zegt dat men moet vermijden om afhankelijk te zijn van een te klein aantal leveranciers van informaticasystemen of van te weinig experts in de informatica.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.