Een health Hackathon in december

Hét eerstkomende project van LifeTech Brussels is zonder twijfel de beHealth Hackathon in samenwerking met onder meer Pzifer, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Partena begin december aanstaande.

Voor het Brussels cluster past het event in het streven naar zorgcontinuïteit. “Wij willen werk maken van een uniek en kwalitatief hoogstaand ecosysteem waarin verschillende zorgverstrekkers en andere partners in de zorg elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast willen we voor de nodige begeleiding zorgen om specifieke problemen op te lossen (financiering, business plan, enz.)”, zo zegt Azèle Mathieu van het Brussels cluster. Na een eerste oproep werden zeven medische startups geselecteerd die een financieel steuntje in de rug krijgen: Intuitim, Xelink-Communicare, MoveUp, Zebra Academy, FamiDesk, Awell en Kisano. “Bij die projecten waken wij over de beveiliging van de patiëntengegevens en helpen we de startups om samen te werken met het Brussels Gezondheidsnetwerk voor wat de elektronische medische dossiers betreft.”

Na het assisteren van de opstart van Abrumet werd het uitbouwen van netwerken opgedreven met verschillende universiteiten en ziekenhuizen. “We werken nog aan een beter begrip van de uitdagingen waar ziekenhuizen en artsen voor staan om doeltreffende oplossingen te ontwikkelen, in partnerschip. Dat doet LifeTech ook met de financiële hulp van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), maar in België is dat allemaal niet zo eenvoudig. “Er is concurrentie tussen de regio’s; sommige bedrijven doen aanvankelijk een beroep op onze hulp en trekken daarna naar Vlaanderen of Wallonië. En dat terwijl we verschillende troeven bieden.”

Voor Azèle Mathieu is het dé ultieme paradox:  “We moeten zowel samenwerken met de regio’s voor internationale projecten, als de competitie met elkaar aangaan om bedrijven aan te trekken.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.