Frank Robben: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid op”

Na de veelvuldige pannes beantwoordt Frank Robben, administrateur-generaal van het e-Healthplatform, 10 vragen van de artsen. Tijdens het interview herinnert hij er ook aan dat artsen voor een gedecentraliseerd systeem kozen, wat volgens hem het risico op storingen vergroot.

Voor de grote bug van 9 augustus manifesteerden zich forse incidenten op 12 juni, 2 juli, 6 augustus en 8 augustus die de gebruikers enerveerden.

Waaraan wijt u deze onderbrekingen en welke garanties biedt u dat die niet meer zullen voorkomen?

“De storingen waren een feit en we kunnen niet garanderen dat er nooit nog zullen komen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op en plaats me in de positie van de artsen. De storingen die we de laatste keer kenden, die van de HP SAN, zijn zeldzaam. Deze service is gegarandeerd voor 99,9999%. HP heeft zich verontschuldigd en zal ons gratis een nieuw systeem ter beschikking stellen.”

Hoe zult u dit oplossen?

“We werken nu op drie prioriteiten om de preventiemaatregelen te versterken. Onze systemen zijn al opgesplitst, maar toch sleutelen we eerst aan de architectuur om een derde virtueel functioneel datacentrum op te zetten dat niet online wordt verbonden. Dit zal helpen het systeem sneller te herstarten en het voorkomt de verspreiding van een incident in dat datacentrum. Vervolgens zullen we de fabrikanten voor hun verantwoordelijkheid plaatsen en eisen dat ze ons een nog betere servicekwaliteit garanderen. Tot dan zullen we er alles aan doen om de artsen binnen 5 tot 10 minuten te informeren wanneer er een probleem is. Communicatie en voorlichting voor een beter gebruik van het systeem zijn prioriteiten.” 

Riskeren we met een groeiende frequentie van het gebruik niet meer storingen?

“Er is geen link tussen frequentie en storingen. Aan de andere kant speelt de toename in opkomst een rol bij de restauratietijd na een storing. Inderdaad, het volume dat gekopieerd moet worden, is groter.” 

Zijn er financiële compensaties voor mogelijke toekomstige pannes?

“Ik heb niet de bevoegdheid om daarop te antwoorden.”

Waarom hebben artsen niet de kans om meteen te zien welk probleem de pannes veroorzaakt?

“We tweeten onmiddellijk wanneer we een probleem in de gaten krijgen en we hebben een website (zie verder) die de interventies aankondigt. Bijna 450 mensen of verenigingen volgen ons op Twitter. We moeten artsen op dit gebied blijven opleiden, zodat ze sneller toegang hebben tot de info.” 

We kunnen niet langer spreken van kinderziekten van het huidige systeem. Het zou al jaren volwassen moeten zijn.

“Ons systeem is volwassen. Onze hardware wordt afgeschreven op drie jaar. We lopen voorop in technologie.”

Waarom is het medische informaticasysteem niet zo efficiënt als dat van de financiële wereld?

“Het gaat niet om dezelfde online diensten. Onze e-Healthservices zijn veel meer synchrone services. Het enige banksysteem dat een beetje op onze baan lijkt, is Bancontact. Alle andere bankdiensten vereisen niet dezelfde responsurgentie of dezelfde complexiteit van multiconnectie. Vergeet niet dat banken de laatste tijd bijna tien dagen lang echte informaticaproblemen hadden.” (Eén bank, n.v.d.r.)

Welke garantie kunnen artsen nu krijgen dat het systeem beter zal worden?

“We verminderen de risico’s en we dragen oplossingen aan zoals parallelle circuits bij een storing, zoals bij een verkeersopstopping op de E40 als de radio alternatieve routes aanbiedt. Bovendien beschikken we niet over een Scandinavisch systeemtype waar alle patiëntgegevens in één database worden gecentraliseerd.”

Een nadeel of een voordeel?

“In dit systeem type loop je enerzijds minder risico op storingen en is de coördinatie beter geïntegreerd. Anderzijds is een storing consistenter als ze zich voordoet. Deze keuze voor de decentralisatie van gegevens werd beslist op Belgisch niveau in overleg met de verenigingen van artsen, apothekers, ziekenfondsen, ziekenhuizen. Door het aantal componenten te vermenigvuldigen nemen de risico’s toe. Onze technici hebben vaak te maken met personeel dat niet afhankelijk is van ons, maar van andere structuren. De responstijd is langer. Ik vraag niet om volledige centralisatie, maar ik zou graag begrip willen voor het feit dat er een hoger incidentrisico bestaat met ons gedecentraliseerde systeem. We moeten keuzes maken.”

Volgens de laatste cijfers van Cumuleo had u in 2017 zes betaalde mandaten en 19 onbetaalde… Hebt u nog tijd om u te wijden aan het e-Healthplatform?

“Het mandaat voor e-Health is onbetaald en ik ben altijd beschikbaar op dagelijkse basis. Voor Cumuleo heb ik alles aangegeven, zelfs de mandaten van mijn oude school. Als we niet alles openbaar maken, worden we bekritiseerd en doen we dat wel, dan zeggen we dat er te veel zijn. Ik heb het gecheckt: al mijn sociale verplichtingen buiten de Kruispuntbank, het e-Healthplatform en van Smals houden ongeveer 50 vergaderingen per jaar in, meestal ’s avonds na 18 uur.”

Lees ook:

Verbetering van het systeem voor artsen: geen specifieke datum

Ook bug op communicatieniveau!

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.