Veel voorkomende datalekken in gezondheidssector, volgens gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Het afgelopen jaar heeft de gegevensbeschermingsautoritei t (GBA), het onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd, 7.500 kerndossiers geopend. In vergelijking met 2017 stijgt het aantal dossiers fors met 50 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de organisatie zelf. Vooral de nieuwe privacywet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, ook wel bekend als de GDPR-wetgeving, draagt bij tot deze stijging.

De kerndossiers omvatten drie groepen dossiers: informatie-, controle- en bemiddelingsdossiers. Naast het aantal kerndossiers is ook het aantal adviesdossiers in 2018 exponentieel gestegen van 74 in 2017 naar 168.

Volgens Caroline De Geest, communicatieverantwoordelijke juridische zaken bij de GBA, ligt de oorzaak van de stijging bij de nieuwe privacywetgeving AVG, die sinds 25 mei 2018 van kracht is. "De nieuwe wetgeving heeft haar start niet gemist. Onder toepassing van de AVG is het aantal dossiers exponentieel toegenomen. Sinds 25 mei werden er meer dan 4.600 van de 7.500 kerndossiers in 2018 geopend. Van de 168 adviesdossiers, tellen we er 120 na de AVG-introductie."

Naast meer dossiers werden sinds 25 mei 2018 ook 442 gegevenslekken gemeld bij de GBA, tegenover 22 over dezelfde periode in 2017. Dit komt door de uitbreiding van de meldplicht onder de AVG naar alle sectoren, in plaats van enkel de telecomsector. Vooral in de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en verzekeringswereld komen gegevenslekken frequent voor.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.