Francis de Drée bevestigd als algemeen directeur Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF)

De raad van bestuur benoemde Francis de Drée tot algemeen directeur van het UKZKF, nu zijn proeftermijn als algemeen directeur ad interim verlopen is.

Francis de Drée behoudt eveneens zijn functie als algemeen directeur binnen het UVC Brugmann, waarbij de raden van bestuur de noodzaak wensen te benadrukken van een gecoördineerde strategische visie op de Horta-campus.

Er is meteen ook een vacature voor de post van adjunct algemeen directeur om Francis de Drée binnen het UKZKF te assisteren.

Met deze toenadering wordt de autonomie van het UKZKF inzake besluitvorming geenszins in vraag gesteld. "Het blijft immers de bedoeling om ons unieke in België en spannende pediatrisch project verder uit te bouwen, waarbij wij uiteraard oog moeten blijven hebben voor de nodige besparingen, waar dat mogelijk is", luidt het. 

Francis de Drée is van opleiding management ingenieur en heeft een stevige ervaring in de ziekenhuissector. Zo heeft hij – binnen de Boston Consulting Group – heel wat universitaire ziekenhuizen begeleid bij hun vernieuwingsprojecten en dit zowel in België als in de rest van Europa. Francis de Drée is in juli 2014 in het UVC Brugmann aan de slag gegaan; hij was toen 31.

Vijf prioriteiten

In het UKZKF zal hij in eerste instantie verder werk maken van de vijf prioriteiten:

  • een sereen en positief werkkader uitbouwen;
  • het vestigingsplan helemaal afronden, inclusief het formaliseren van het operationeel bestuur van de Instelling;
  • bijkomende maatregelen nemen om tot een evenwichtige begroting te komen;
  • doorgaan met het accreditatieproces;
  • de laatste voorbereidselen treffen om het Pr Vis gebouw in gebruik te kunnen nemen, wat voorzien is in de loop van 2019.

“Mijn rol in het UKZKF zal er bovendien in bestaan om de nodige impulsen te geven, om een denktank op lange termijn uit te werken, om – waar nodig – nieuwe richtingen in te slaan, maar ook om toe te zien op het welzijn van de mensen met wie ik hier werk en dan heb ik het zowel over de diverse directies als over de medische & care teams.”

Voor de vacature van Adjunct Algemeen Directeur worden de kandidaturen nog tot 31 oktober 2018 ingewacht. Het hele proces rond de selectie van de nieuwe adjunct directeur dient tegen het eind van het jaar 2018 te zijn afgerond. 

Meer op www.huderf.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.