ASO's: stapjes vooruit, maar nog geen witte rook

Na de stakingsaankondiging voor 20 mei van de assistenten zijn de vergaderingen van de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen hervat. Vaso is er aanwezig maar slechts als waarnemer. Gisteren, op 5 mei, stond een nieuwe vergadering gepland. Sommige sprekers wezen erop dat "de universitaire ziekenhuizen nog steeds weerstand bieden tegen diverse ontwikkelingen."

Aan het eind van de bijeenkomst kwamen bepaalde denksporen naar voren: "De geschetste oplossingen leiden niet tot het faillissement van de universitaire ziekenhuizen", liet een van onze bronnen horen met een kwinkslag. Zowel Vaso als Cimacs zullen zich blijven beraden over het resultaat van deze bijeenkomst. 
Onderhandelingspunten 
Vandaag liggen enkele concrete elementen op tafel: 
-Controle op de werktijden: "Een objectieve externe derde zou dat kunnen opvolgen. Hij moet het ziekenhuis, de stageeesters en zelfs de assistenten kunnen sanctioneren bij uitwassen. Vandaag bestaat de Hogere Raad van Specialisten en Huisartsen, maar die komt alleen bijeen op basis van opzeggingen. Dat bemoeilijkt ook de relatie tussen de assistent in opleiding, die zijn diploma nog niet heeft behaald, en de stagemeesters of het ziekenhuis. Deze controle wordt uitgevoerd door de arbeidsinspectie of door een andere operator. In die zin wordt een analyse uitgevoerd.
-Ziekteverlof: rond de tafel werden sommige ziekenhuizen eraan herinnerd dat het recht op ziekteverlof vanaf de eerste dag van afwezigheid niet onderhandelbaar is. Het is een verplichting. Artsen in opleiding waren op dat punt ongetwijfeld gerustgesteld.
-Salarisverhoging per 1 augustus en nachtdienst: minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beloofde geld bovenop de 10 miljoen euro van de artsensyndicaten. Als er een akkoord wordt bereikt, zal er vanaf 1 augustus een loonsverhoging en een herwaardering van de nachtploeg zijn. 
-Herwaardering op lange termijn: doel zou zijn om het uurloon op lange termijn opnieuw in evenwicht te brengen. Dat zou echter pas vanaf volgend jaar gebeuren. De denkoefening moet verderlopen.

Ziekenhuizen die de meeste assistenten in dienst hebben
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook enkele interessante feiten aan het licht: "75% van de assistenten werkt in 12 van de 103 ziekenhuizen in België. Er is dus een klein aantal ziekenhuizen dat de overgrote meerderheid van de assistenten in dienst heeft. Het is duidelijk dat de UZ's in de meerderheid zijn. In de 7 universitaire ziekenhuizen werkt 62% van de assistenten in opleiding. "Deze cijfers relativeren de portefeuille van de niet-universitaire ziekenhuizen. In dit debat over de opwaardering van assistenten in opleiding zijn zij er niet allemaal voor te vinden om voor anderen te betalen. 
Agenda: vergadering op 12 en 19 mei
Aangezien de staking op 20 mei is aangekondigd, is de agenda van het overleg gewijzigd: "Er is een vergadering gepland op 12 en een op 19 mei. Het is de bedoeling een akkoord te bereiken zodat deze stakingsaankondiging op 12 of 19 mei wordt opgeheven", aldus een bron. De komende dagen zullen de assistenten intensief discussiëren en nadenken.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.