AD(H)D: vroegtijdige overlijdens terugdringen

Aandachtstekortstoornissen met of zonder hyperactiviteit of ADHD komen zowel bij kinderen als volwassenen voor. Een team van internationale onderzoekers wilde uitzoeken of de behandeling het hogere sterftecijfer dat vaak in verband wordt gebracht met die stoornissen kon terugdringen.

In België lijdt 12% van de kinderen en de helft minder volwassenen aan ADHD, maar volgens de onderzoekers van Sciensano zelf verwijzen deze cijfers uit de recentste gezondheidsenquête (2018) alleen naar de ernstige gevallen en moeten ze waarschijnlijk worden verdubbeld. Uit studies blijkt dat de stoornissen in 90% van de gevallen bleven voortduren tot de kinderen volwassen waren en dat bij slechts 60% een behandeling werd opgestart. De overige 30% blijft dus zitten met een ernstige aandoening. De studie die in het JAMA verscheen, wijst erop dat het risico op vroegtijdig overlijden bij die specifieke populatie dubbel zo hoog is en voornamelijk te wijten is aan niet-natuurlijke oorzaken zoals zelfdoding, verkeersongevallen of accidentele vergiftiging.

Om te weten te komen of een doeltreffende behandeling van die stoornissen de incidentie van deze overlijdens zou kunnen verlagen, organiseerden de onderzoekers een observatiestudie bij 148.578 AD(H)D-patiënten tussen 6 en 64 jaar die in Zweden woonden. 56,7% van hen kreeg een ad-hocbehandeling toegediend. Uit de resultaten blijkt dat het overlijdensrisico na twee jaar 39,1 op 10.000 bedraagt, tegenover 48,1 op 10.000. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat het sterftecijfer voor alle oorzaken met 21% daalde en het aantal niet-natuurlijke overlijdens met 25% bij de patiënten die vroegtijdig werden behandeld, vergeleken met de andere groep. Het verschil met de overlijdens door natuurlijke oorzaken was daarentegen niet significant.

De onderzoekers besluiten hieruit dat de opstart van een behandeling bij AD(H)D-patiënten het aantal overlijdens door alle oorzaken significant van verlagen, alsook het aantal niet-natuurlijke overlijdens. Een correcte diagnose, behandeling en opvolging zijn dan ook absoluut noodzakelijk.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.