"Meer aandacht nodig voor algemene gezondheid oudere kankerpatiënten" (UZ Leuven)

Bij zeven op de tien zeventigplussers met kanker is er een risico op leeftijdsgebonden problemen die invloed kunnen hebben op de kankerbehandeling en prognose. Daarom moeten kankerspecialisten ook meer oog hebben voor de algemene gezondheidstoestand van de oudere patiënten. Een en ander blijkt uit een nieuw onderzoek van het UZ Leuven.

Voor de nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Annals of Oncology, volgde de onderzoeksgroep van professor Hans Wildiers (UZ Leuven) 8.500 patiënten ouder dan 70 met kanker in 22 universitaire en niet-universitaire Belgische ziekenhuizen. De meeste personen hadden een operatie, chemo- of radiotherapie voor de boeg.

Na een screening met de geriatrische scan kwam 70 procent in aanmerking voor een meer grondige geriatrische evaluatie. In die groep wees de geriatrische evaluatie uit dat er bij 80 procent nood was aan bijvoorbeeld voedingsondersteuning, psychologische ondersteuning, fysiotherapie of het aanpakken van val- of geheugenproblemen. Maar die extra hulp werd vaak niet of onvolledig aan de patiënt gegeven.

"Kankerspecialisten zijn experts in hun eigen vakgebied", zegt Hans Wildiers, "maar zouden ook meer naar de algemene gezondheidstoestand van hun oudere patiënt moeten kijken. Als iemand ernstig ondervoed is, kun je niet met chemotherapie starten zonder iets aan dat voedingsprobleem te doen. Beginnende geheugenproblemen kunnen het juist innemen van antikankerpillen bemoeilijken. Een zware kankertherapie is ook niet evident bij een oudere persoon die regelmatig valt en botbreuken kan oplopen."

Een typische eigenschap van ouderen is dat ze vaak verschillende gezondheidsproblemen tegelijk hebben. De oncoloog werkt daarom best samen met geriatrische teams en met de huisarts om te zien welke problemen eerst aangepakt moeten worden. Ook vanuit de farmaceutische industrie is er meer aandacht nodig voor ouderen met kanker. Want nu worden er vooral geneesmiddelen gebruikt die getest zijn op jonge mensen, terwijl bijna de helft van alle kankers voorkomt bij zeventigplussers.

Het onderzoeksteam van Wildiers spitst zich ook toe op studies over alternatieve therapieën voor ouderen met kanker. Zo toonde het team recent in een publicatie in The Lancet Oncology nog aan dat zeventigplussers met een agressief type van uitgezaaide borstkanker efficiënt kunnen worden behandeld met een combinatie van zachte chemotherapie en doelgerichte therapie.

Het is geen toeval dat de resultaten uitgerekend vandaag aan een breder publiek worden voorgesteld: 18 oktober is de Internationale Dag tegen Kanker.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.