MS-Liga vraagt structurele financiering multidisciplinaire raadplegingen voor MS

MS-Liga Vlaanderen gaat investeren in een wetenschappelijke studie naar de multidisciplinaire raadplegingen in de MS-zorg. De patiëntenorganisatie wil de meerwaarde van de methodiek aantonen om de erkenning en de structurele financiering van multidisciplinaire raadplegingen voor personen met multiple sclerose in de zorg te realiseren. Dat zal MS-Liga Vlaanderen aankondigen op een academische zitting in Leuven naar aanleiding van haar 40-jarige bestaan.

Multiple sclerose is een ongeneeslijke, auto-immune, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. De ziekte leidt tot verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen die een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit. De onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop en de variatie van persoon tot persoon maken het extra moeilijk om er mee om te gaan. In België leven naar schatting 13.500 personen met MS, jaarlijks zijn er circa 400 nieuwe diagnoses.

Multidisciplinaire raadplegingen ondersteunen personen met MS die onlangs hun diagnose kregen. In deze benadering werken zorg- en hulpverleners intensief samen en betrekken de persoon met MS actief bij beslissingen over de zorg. In deze visie focussen zorg- en hulpverleners niet enkel op de medische behandeling, maar waken ze ook over het psychisch en sociaal welbevinden bij de persoon met MS, aldus de liga in een persbericht.

MS-Liga Vlaanderen neemt in zestien ziekenhuizen deel aan multidisciplinaire raadplegingen, maar hiervoor is vanuit de overheid geen financiering voorzien.

Een onafhankelijk onderzoekscentrum, dat gespecialiseerd is in socio-medische studies, gaat de methodiek van de multidisciplinaire raadplegingen doorlichten en de in de praktijk ervaren meerwaarde en de kostenefficiëntie onderzoeken. "Zo hopen we de erkenning en financiering van de multidisciplinaire raadplegingen in de MS-zorg te realiseren en deze zorg toegankelijk te maken voor iedere persoon met MS", aldus Luc De Groote, directeur van MS-Liga Vlaanderen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.