Naar huisarts of spoed tijdens het weekend? "Triage optimaliseert"

Tot 40% van de mensen die tijdens het weekend op de spoed aankomen, zouden met hun zorgvraag ook bij de huisarts terechtkunnen. Doctoraatsstudent Stefan Morreel (UAntwerpen) onderzocht of een triagesysteem met een verpleegkundige kan helpen om mensen wier  zorgnood minder urgent of risicovol is, toch naar de huisarts toe te leiden.
Bij ziekte buiten de kantooruren kunnen patiënten ofwel bij de eerstelijnshulp, zoals een huisarts, terecht, ofwel kunnen ze naar de spoeddienst van een ziekenhuis. Dat er verhoudingsgewijs te veel mensen met minder urgente of mildere klachten op de spoed aankomen, is een gekend probleem. Het maakt dat de wachttijden voor zij die wel urgente klachten hebben, oplopen.
Positieve beoordeling
Stefan Morreel, huisarts en doctoraatsstudent bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UAntwerpen, onderzocht of een nieuw systeem kan worden geïntroduceerd, waarbij een verpleegkundige op de spoed de patiënt kort onderzoekt en hem of haar alsnog naar de huisarts verwijst. Het project werd positief beoordeeld: er konden wel degelijk mensen naar de huisarts worden toegeleid, al zijn er ook verschillende barrières.

13%
“We ontdekten dat we met een eenvoudig toepasbaar instrument, waarbij de risico’s erg beperkt zijn, 13% van de spoedpatiënten konden adviseren om naar de huisarts te gaan”, vertelt Morreel. Driekwart van de geadviseerde patiënten ging ook op dat voorstel in, wat volgens de genuanceerde antwoorden van Morreel nog steeds een stuk minder is dan het potentieel.

Bovendien is er ook een verschil in kostprijs. Daarnaast waren de verpleegkundigen in regel enthousiast over deze nieuwe aanpak, voor hen was dit een appreciatie van hun expertise.
 
Tekort huisartsen = barrière
“De totale kosten stijgen lichtjes met het door ons onderzochte triagesysteem”, zegt hij. Dat verschil zit hem vooral in de kosten voor de overheid. “Die namen toe, maar de patiënt zelf is iets goedkoper af.”

Tenslotte noemt hij ook het tekort aan huisartsen als belangrijke barrière. “Het tekort aan huisartsen is ook een probleem in ons zorgsysteem, waardoor die niet altijd enthousiast zijn om ook nog eens extra patiënten te zien. Zeker ‘s nachts zorgt dit wel eens voor problemen.”
 
Over het algemeen werd de interventie van de TRIAGE-studie positief beoordeeld, omdat ze patiënten helpt bij het kiezen van de meest geschikte zorgverlener, al kunnen de methodologische beperkingen en de lage efficiëntie niet worden genegeerd. Voor verdere implementatie is volgens Morreel een integrale aanpak nodig, waar zelftriage en telefonische triage deel van uitmaken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Patrick Lacor

  21 juni 2022

  Interessant om te lezen dat er nog studies van dit type lopen omtrent de organisatie van "spoedeisende hulp". Het suggereert op zijn minst "dat er een probleem is".
  Enerzijds heeft de discussie een semantisch aspect. Wat is de definitie van "een spoedgeval" ?
  Anderzijds is er de vaststelling dat "het systeem" zoals het is, nu eenmaal het gebruik ervan met zich meebrengt. En dit is steeds legitiem. Een patiënt kan niet verweten worden zich aan te melden, want de optie is er. Het ziekenhuis kan niet verweten worden de patiënt op te vangen, want dat is zorg verstrekken en genereert inkomsten. De huisarts kan niet verweten worden een patiënt door te verwijzen, want dit garandeert vaak een sneller (sub)specialistisch zorgtraject.
  En toch, dus, leeft het gevoel "dat er een probleem is". Tijd voor overleg tussen de verschillende betrokken echelons?

 • Jacoba Clasina Prins

  20 juni 2022

  Sluit mij volledig aan bij voorgaande reactie van A Bongaerts. Dit weekend ook weer veel onterechte wachtpostlopers mogen ontmoeten.

 • Anouk BONGAERTS

  20 juni 2022

  En is er ook rekening gehouden met het feit dat een hele boel mensen niet eens thuishoren op een wachtdienst (niet bij de huisarts en niet op de spoed)? Vele patiënten denken immers dat de wachtdienst ook dient om eens langs te komen met een klacht die ze al weken hebben of met een banale klacht die in de week tijdens de werkuren kan behandeld worden. Opvoeding van patiënten en weren van niet dringende klachten tijdens de wachtdiensten : dat is de boodschap!!! Triage is goed maar niet om het probleem van misbruik naar de huisarts door te schuiven. Het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen zomaar de deur plat loopt bij de huisarts op elk moment van de dag, nacht en het weekend!