Nierspecialisten bezorgd over planning vaccinatie van dialysepatiënten

De Nederlandstalige nierspecialisten zijn bezorgd over de huidige planning voor de vaccinatie van de dialysepatiënten. Dat meldt de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN).

In de dialysepopulatie, die ongeveer 10.000 veelal ernstig zieke patiënten omvat, werd volgens de NBVN een aanzienlijk aantal besmettingen niet vermeden. Zowat 30 tot 52 procent van de besmette dialysepatiënten zijn overleden.

De NBVN is bezorgd over de manier waarop de vaccinatie uitgerold wordt. "Het vaccineren van de dialysepatiënten in centrale vaccinatiecentra zal immers meer problemen creëren dan het oplost", zegt de NBVN. Daarom vraagt de vereniging een uitzondering op de algemene regeling van de vaccinatiecentra en de mogelijkheid tot vaccineren in de dialysecentra.

Het gaat om een relatief kleine patiëntengroep van ruim 10.000 mensen. "Een groep die echter een zeer hoog risicoprofiel heeft en bijzonder vatbaar is voor de ernstige vormen van de COVID-19. Vele van deze patiënten hebben een profiel dat gemiddeld sterk overeenstemt met dat van bewoners van een woonzorgcentrum wat betreft individuele kwetsbaarheid. Het relatief kleine aantal patiënten voor wie een uitzondering wordt gevraagd, brengt de algemene strategie niet in het gedrang", luidt het.

Dialysepatiënten zijn volgens NBVN de potentiële superverspreiders gezien hun nood aan frequente bezoeken van en naar dialysefaciliteiten. Deze verplaatsing gebeurt quasi nooit op individuele basis, maar via collectieve taxiritten, omdat de meesten onder hen niet rijvaardig zijn. "Niet alleen kunnen zij zo elkaar besmetten, maar vormen zij ook een cruciale schakel tussen de ziekenhuiswereld en die daarbuiten."

De opkomst van meer besmettelijke virusvarianten zal volgens de NBVN dit probleem enkel vergroten. De vereniging is ervan overtuigd dat de dialysecentra de ideale plaats zijn om deze vaccinatie door te voeren binnen het kader van de reeds voorziene vaccinatie van alle zorgverstrekkers van het ziekenhuis, waarin de dialysecentra zich bevinden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.