Nieuwe stap e-getuigschrift arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp KBt goed over de elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandigen. Dit ontwerp slaat op het Mult-eMediatt-project van het eHealth-platform.

Het project is specifiek gericht op de informatisering van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Het heeft tot doel om, met het akkoord van de patiënt, de elektronische verzending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de geïdentificeerde bestemmelingen toe te laten.

Deze elektronische verzending zal in eerste instantie beperkt zijn tot:

  • de aangiftes van de arbeidsongeschiktheden waarvan de duur veertien dagen overschrijdt
  • de aangiftes van verlenging van de arbeidsongeschiktheid 
  • de aangiftes van herval in arbeidsongeschiktheid

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.