Nieuwe steunmaatregelen voor Brusselse rusthuizen en geestelijke gezondheidszorg

Iriscare heeft een aantal bijkomende maatregelen getroffen om de impact van de coronacrisis op de Brusselse rusthuissector, de geestelijke gezondheidszorg en de bijstand aan personen te verminderen. Het gaat voornamelijk om compensaties voor de daling van het aantal bewoners of begunstigden.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben de door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen zwaar te lijden. Er werd reeds een aantal maatregelen genomen, voornamelijk facultatieve subsidies. Nu is het volgens Iriscare van essentieel belang om continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de verstrekte zorg.

Voor de rusthuissector werd reeds een facultatieve subsidie van 250 euro toegekend per ingenomen bed voor de bijkomende kosten. Om de negatieve weerslag op de omzet op te vangen, wordt voor het tweede en derde kwartaal van 2020 hetzelfde financieringsniveau behouden als in het vierde kwartaal 2019.

Tot slot heeft de Brusselse regering nog een derde tegemoetkoming goedgekeurd om de verhoging van het aantal lege bedden aan te kunnen. Het gaat om een forfait van 60 euro voor elke verloren facturatiedag (begrensd tot 90 dagen) mits de instelling het behoud van de tewerkstelling kan aantonen. Dit dossier wordt voorgelegd aan het Algemeen Beheerscomité van Iriscare op 8 oktober aanstaande.

Wat de centra voor dagverzorging betreft, is het compensatiebedrag voor het omzetverlies hetzelfde als voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Het gaat om 16,29 euro per dag en per begunstigde.

Ook voor de psychiatrische verzorgingstehuizen is een gelijkaardige compensatie als voor de woonzorgcentra voorzien om het omzetverlies op te vangen. Voor het derde kwartaal 2020 is in een (volgens hetzelfde principe berekende) tegemoetkoming voorzien.

In de sector van de bijstand aan personen werd eveneens een facultatieve subsidie toegekend aan diensten voor thuishulp en thuisoppas, centra voor dagopvang en/of verblijf voor personen met een handicap, instellingen die actief zijn in de hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven, begeleid wonen, centra voor gezinsplanning, palliatieve teams en revalidatie-overeenkomsten. Dankzij de subsidie kunnen die diensten en instellingen het inkomensverlies door een daling van het aantal begunstigden compenseren, maar ook de extra kosten voor de aankoop van materiaal (wegwerpartikelen, beschermende kledij ...), uitzonderlijke prestaties (ontsmetting... ) of de verbetering van de werkomstandigheden en de infrastructuur.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.