Orde levert bewijs voor artsen om verplaatsingen te legitimeren bij politie

De Orde der artsen krijgt de jongste dagen tientallen vragen in verband met de COVID19 pandemie. Eén van de meest gestelde vragen is het beschikken over een bewijs waarmee de arts zijn verplaatsingen bij politiecontroles kan legitimeren. Om aan deze vraag tegemoet te komen geeft de Orde een attest.

"Vele andere vragen en aangereikte suggesties geven blijk van een diepe betrokkenheid van alle artsen in deze moeilijke situatie. Allerlei talenten en morele waarden, die anders als normaal worden aangezien, komen nu nog meer tot uiting: menslievendheid, professionalisme, verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, maximalisatie en improvisatie van de schaarse middelen. In deze crisis komt de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners nog meer op de voorgrond, hoewel ze in de praktijk al jaren samen de zorg opnemen", steekt de Orde de artsen die zich totaal inzetten, een hart onder de riem.

Mens overstijgt zichzelf

"Eigen aan bijzondere situaties is naast de intrinsieke kracht van de mens om zichzelf te overstijgen, de wil om daadwerkelijk mee te helpen om de crisis te bestrijden. Zo draaien honderden studenten geneeskunde mee in allerlei hulpverlenende functies en bieden de noodzakelijke helpende handen die in dergelijke situaties het verschil maken."

"Honderden vrijwilligers hebben zich aangeboden voor allerlei functies, waarvan enkele voorbeelden: babysitten voor kinderen van zorgverleners, produceren van beschermende kledij in geïmproviseerde stikateliers, logistieke hulp in ziekenhuizen, buddy’s voor patiënten."

Alle respect van de Orde

"De waardering vanwege de bevolking is in deze moeilijke periode een welgekomen aanmoediging. Insiders beseffen hoezeer het spontane applaus, de witte vlaggen en andere tekens van appreciatie in moeilijke momenten welkom zijn en zelfs brandstof betekenen om verder door te zetten."

"Ook van ons, leden van de Orde der artsen krijgt u via deze weg alle respect in het besef dat alle zorgverleners en alle mensen, die in de weer zijn samen, onder het motto “You never walk alone”, een ommekeer zullen bewerkstelligen", besluit Prof. Dr. Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der artsen.

Meer info bij de Orde.

Een prototyp van het attest ziet er zo uit:

 

VERKLARING

 

 

Ondergetekende, Benoit DEJEMEPPE, voorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen, de Jamblinne de Meuxplein 34-35 te 1030 Brussel, verklaart hiermede dat

 


Dokter Deneyer Michel
RIZIV-nummer 1-06136-79-690

is ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen en zich moet kunnen verplaatsen voor medische interventies.

 


Hoogachtend,

B. Dejemeppe
Voorzitter

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.