Franstalig belangenconflict tegen artsenquota

De partijen cdH, DéFI, Ecolo en PS hebben woensdag twee belangenconflicten ingediend tegen de verdeling van de artsenquota tussen het noorden en het zuiden van het land. Ze werden gelijktijdig ingediend in het parlement van de Franse gemeenschap en de Franse gemeenschapscommissie in het Brussels parlement.

Volgens de regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block uitwerkte, zal er in 2024, wanneer de studenten die volgend jaar aan de artsenopleiding beginnen afstuderen, een algemeen quotum komen voor het hele land. Een bij wet vastgelegde formule op basis van de bevolkingsaantallen zal dan de verdeling geven tussen het aantal Vlaamse en Franstalige artsen.

Om het overtal aan Franstalige artsen dat de voorbije jaren is opgebouwd weg te werken - het gaat om meer dan 1.500 artsen - komt er een correctiesysteem. Vanaf 2024 ligt het aantal Franstalige studenten dat aan de stage mag beginnen na correctie vast op 505.

Volgens de vier Franstalige partijen zal het wetsontwerp van de minister het tekort aan artsen in Wallonië en Brussel aanwakkeren. Ze vragen dat de behandeling van het ontwerp voor zestig dagen wordt opgeschort, zodat er kan worden overlegd. Om aanvaard te worden, moeten de belangenconflicten een drievierdemeerderheid halen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.