Gepensioneerden, vraag uw premie aan voor 29 februari

Een "premie" werd beloofd aan gepensioneerden die blijven werken. Dat om te compenseren dat ze geen sociaal statuut meer kunnen krijgen. De premie werd later omgedoopt tot "conventievoordeel". De Bvas en het ASGB herinneren u eraan dat dit geld voor zaterdag 29 februari moet worden aangevraagd.

Artsen die zich aan de conventie houden en na hun wettelijk pensioen hun praktijk voortzetten, hebben recht op bepaalde sociale uitkeringen - in dit geval een "conventievoordeel" - van het Riziv. "Het recht op dit door het Riziv gefinancierde bedrag gaat met terugwerkende kracht terug tot het jaar van de aanvraag, d.w.z. 2016. 

Uw aanvraag voor de jaren 2016, 2017, 2018 en/of 2019 moet uiterlijk op 29 februari 2020 worden ingediend", waarschuwen Bvas en ASGB.

Hoewel de Riziv-website vermeldt dat de activiteit ‘gedurende het hele jaar effectief moet zijn uitgeoefend’ is er in het KB van 24/9/2019 een uitzondering voorzien:  de voorwaarde van daadwerkelijke uitoefening van de beroepsactiviteit gedurende het gehele kalenderjaar vervalt voor het dienstjaar waarin de zorgverlener zijn professionele activiteit definitief stopt, "onverminderd enige voorwaarden opgelegd inzake drempelactiviteit".

Voor de premie van 2020, later aan te vragen, wordt een nieuwe procedure voorzien die nog wordt uitgewerkt.

De modaliteiten en het aanvraagformulier vindt u terug op de Riziv-website.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.