Ten minste 306 studenten geneeskunde moeten naar huisartsgeneeskunde

De regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles heeft vandaag in eerste lezing de minimale subquota voor medische specialismen goedgekeurd die aan het einde van dit academiejaar 2022-2023 van toepassing zullen zijn.

Ten minste 43% van de studenten die dit jaar hun masteropleiding geneeskunde afronden, zullen de huisartsgeneeskunde in moeten, met een absoluut minimum van 306 studenten, aldus de regering.

Nieuw: ook in andere specialismen worden subquota gedefinieerd. Zo moeten minimaal 15 studenten zich richten op geriatrie, zes op klinische biologie en vijf op anatomopathologie.

De beslissing van de uitvoerende macht is gebaseerd op het advies van de Planningscommissie in de Fédération Wallonie-Bruxelles, die rekening heeft gehouden met de specialismen die onder druk staan, de specialismen waar een tekort wordt vermoed of aangetoond, en het belang van de versterking van de eerstelijnszorg via de huisartsgeneeskunde. 

"Een medisch aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de bevolking is essentieel. De vandaag vastgestelde subquota zorgen ervoor dat er voldoende studenten naar de algemene geneeskunde gaan, maar ook naar specialismen die momenteel onderbezet zijn", aldus minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR).

Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid om subquota vast te stellen overgedragen aan de Gemeenschappen, zodat zij, binnen het door de federale overheid vastgestelde algemene quotum van artsen, de toegang tot de verschillende specialismen kunnen plannen.

In Vlaanderen is het nog steeds wachten op de invulling van die subquota huisartsgeneeskunde - specialistische geneeskunde.

> Vlaanderen legt hogere quota artsen en tandartsen vast

> Planning medisch aanbod: beslissing ministerraad

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    09 februari 2023

    Kanonnen vlees , voor de Wagner Company !