Vandenbroucke wil extra maatregelen om beroep verpleegkundige aantrekkelijker te maken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil extra maatregelen om de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige op te krikken. Dat heeft de minister dinsdag verklaard in de Kamer, tijdens een debat over het rapport van het Kenniscentrum Gezondheidszorg over de verpleegkundigen.

Volgens dat onderzoek vertoont gemiddeld 20 procent van de verpleegkundigen op een afdeling intensieve zorg een hoog risico op een algemene burn-out. Zo'n 40 tot 45 procent heeft een hoog risico op deelaspecten ervan, zoals emotionele uitputting, depersonalisatie of verminderde bekwaamheid.

Het KCE dringt er op aan een algemeen plan uit te werken om het werk van verpleegkundige, in het bijzonder op de dienst intensieve zorg, aantrekkelijker te maken. Het plan moet volgens het kenniscentrum onder andere een betere verloning, een opwaardering van de opleiding en een verbetering van de kwaliteit van de werkomgeving omvatten.

"Dit rapport is erg belangrijk. Het gaat om een zeer moeilijke situatie en de huidige maatregelen zullen niet volstaan", reageerde de minister in de bevoegde Kamercommissie. Het gaat over een combinatie van uitputting als gevolg van de coronacrisis én de algemene schaarste op de arbeidsmarkt. Volgens hem moet nu breed worden nagedacht over allerlei aspecten om de aantrekkelijkheid op te trekken, zoals de organisatie van het werk, opleiding, verloning en de valorisering van onregelmatige prestaties.

In eerste instantie wil hij de huidige agenda afwerken. Dat gaat over de besteding van 100 miljoen euro uit het laatste sociaal akkoord waar met de sociale partners overleg over loopt en over het complement voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel. Het gaat over 2.500 euro bruto op jaarbasis. Vandenbroucke hoopt dat dossier binnen een tweetal weken af te kloppen.

Maar nadien wil hij een nieuwe agenda aanvatten, waarbij hij tripartite overleg met de sociale partners vooropstelt. Ook hoopt hij met de collega's van de deelentiteiten in de interministeriële conferentie te kunnen nadenken over de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige, maar ook breder in de zorg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.