Veelgestelde vragen algemene ziekenhuizen door coronacrisis

Zorgnet-Icuro bundelt op zijn site al enige tijd veelgestelde vragen naar aanleiding van de pandemie corona. We pikken er een drietal recente uit: over de verdeling van mondmaskers, de stijging van risicohoudend afval en of verplichte wettelijke controles nu nog kunnen plaatsvinden.

1 - Op basis van welke criteria gebeurt de verdeling van de mondmaskers? 
De verdeling van het aantal mondmaskers over de ziekenhuizen gebeurt op basis van het aantal verantwoorde bedden. 

2 - Er wordt door het stijgend aantal opnames van Covid-19-patiënten ook een stijging van het risicohoudend afval verwacht. Ook hier dreigt een tekort aan materiaal. Welke maatregelen worden hiervoor genomen? 
Deze problematiek werd gesignaleerd aan de crisiscel. We komen hierop terug zodra we hierover meer nieuws hebben. Alle items m.b.t. afvalverwerking worden meegenomen naar ECOSOC (Economic and Social Council van de Verenigde Naties) 

3 - Kunnen routine maar weliswaar wettelijk verplichte controles zoals FANC/ControlAtom nu doorgaan, gezien de richtlijn om externen zoveel mogelijk te weren? 
Het ziekenhuis is niet gesloten voor controles, maar controles kunnen een druk geven op ziekenhuizen. Het is aan de controlerende instantie om na te gaan of een controle nu aangewezen is uit oogpunt van veiligheid. De FOD gaat ervan uit dat de controlerende instanties zelf de nodige terughoudendheid aan de dag leggen voor de controle uit te voeren. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.