Verkiezingen 2024: nieuwe procedure voor artsen voor het medisch attest

In een recente mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Orde der Artsen werd een belangrijke wijziging aangekondigd over de procedure voor stemmen bij volmacht bij de komende Europese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024, en het medisch attest dat hiervoor vereist is.

Traditioneel moesten kiezers die bij volmacht wilden stemmen een volmachtformulier indienen met een bewijs van afwezigheid, zoals een medisch attest of een werkgeversverklaring. Deze vereiste is nu afgeschaft. In plaats daarvan zal één enkel formulier worden gebruikt. (Zie hieronder) Dat formulier moet worden ondertekend door zowel de volmachtgever (de kiezer die een volmacht geeft) als de gevolmachtigde (de persoon die gemachtigd is om in zijn of haar naam te stemmen). De reden voor de afwezigheid wordt rechtstreeks op dit formulier gecertificeerd, zodat er geen extra bewijsstukken nodig zijn.

Geen medisch attest meer

De artsen zullen dus verantwoordelijk zijn voor de rechtstreekse vermelding op het formulier van de redenen waarom de kiezer het stembureau niet kan bijwonen. (Handtekening + stempel) De redenen kunnen gezondheidsredenen, beroepsredenen of andere wettelijke of persoonlijke verplichtingen zijn. Een arts kan bijvoorbeeld verklaren dat de kiezer fysiek niet in staat is om naar het stembureau te gaan wegens ziekte of ongemakken. Op dezelfde manier kan een werkgever verklaren dat de werknemer om professionele redenen op het werk of in het buitenland wordt opgehouden.

Het is belangrijk om op te merken dat deze nieuwe procedure alleen van toepassing is op de federale verkiezingen van 9 juni 2024. Voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen die gepland zijn voor 13 oktober 2024 gelden andere regels, die onder de regionale bevoegdheid blijven vallen.

> Hier leest u de volledige brief

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Inge VAN KERKHOVEN

    11 april 2024

    Jammer dat er opnieuw nodeloze administratie bij komt.