Vraag aan ziekenhuizen om op te schalen naar fase 1A opgeschort

De ziekenhuizen in ons land worden niet langer gevraagd om tegen morgen een kwart van hun bedden op intensieve zorg vrij te houden voor coronapatiënten. Dat heeft het Hospital & Transport Surge Capacity Comité zopas beslist.

Omdat het aantal ziekenhuisopnames door covid-19 vorige week onafgebroken de hoogte in ging, besliste het HTSC om de ziekenhuizen te vragen om over te gaan naar fase 1A van het spreidingsplan. Heel concreet betekende dat dat ze tegen 15 september een kwart van de bedden op hun afdelingen intensieve zorg zouden vrijhouden voor coronapatiënten. De vraag werd gesteld uit voorzorg, om te vermijden dat ziekenhuizen later in allerijl hun capaciteit zouden moeten opschalen, wanneer het eigenlijk al te laat is. 

Maar de stijging van de afgelopen weken zet zich op dit moment niet in hetzelfde tempo door. Tussen 7 en 13 september is het aantal ziekenhuisopnames zelfs gedaald met ongeveer 15 procent. Het Hospital & Transport Surge Capacity Comité heeft daarom dinsdag beslist om de algemene vraag om op te schalen op te schorten, bevestigt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. 

Zorgkoepel Zorgnet-Icuro was daar mee vragende partij voor, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "We kregen de opmerking van veel ziekenhuizen dat het niet ethisch was om zoveel bedden leeg te houden terwijl het aantal opnames nu daalt en we nog volop bezig zijn met het inhalen van de zorg die door COVID was uitgesteld, waar ook soms IC-bedden voor nodig zijn." Cloet benadrukt wel dat de ziekenhuizen paraat staan om op te schalen als dat nodig is en dat ze ook solidair willen zijn om coronapatiënten uit andere regio's op te vangen.

Het staat ziekenhuizen intussen nog altijd vrij om uit eigen beweging op te schalen als ze dat nodig achten, klinkt het bij een woordvoerster van de FOD Volksgezondheid. Op dit moment liggen er nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 223 intensieve verzorging nodig hebben. In totaal zijn er 2.000 IC-bedden in heel het land beschikbaar en dus is er nog wat marge, maar de patiënten zitten vooral geconcentreerd in bepaalde regio's. In twaalf ziekenhuizen in Brussel steeg de bezetting op intensieve zorg vorige week bijvoorbeeld al boven de 25 procent uit, waardoor de niet-dringende reguliere zorg daar uit noodzaak opnieuw moest worden uitgesteld. 

Het HTSC blijft de situatie de komende dagen van nabij opvolgen. Op dit moment vergadert het orgaan ongeveer twee keer per week, maar de frequentie is erg afhankelijk van de evolutie van de situatie. Volgens een brief die vanuit het orgaan richting zorginstellingen is vertrokken, wordt de situatie opnieuw geëvalueerd als het aantal covid-patiënten op intensieve zorg tot boven de 250 stijgt. De voorspellingen voor de komende periode zijn volgens het HTSC "zeer divergerend", maar het kortetermijnmodel voorspelt op dit moment 260 tot 347 patiënten met corona op de afdelingen intensieve zorg op 23 september. Het Hospital & Transport Surge Capacity Comité heeft intussen ook de vraag om de registratie van coronapatiënten in het weekend vanaf komende zaterdag te hernemen laten vallen. Dat wordt uitgesteld "tot nader bericht", klinkt het in de brief.

Het Hospital & Transport Surge Capacity Comité is een overlegorgaan met onder meer epidemioloog Erika Vlieghe en intensivist Geert Meyfroidt, onder het voorzitterschap van Marcel Van Der Auwera, diensthoofd bij de FOD Volksgezondheid. Ook Zorgnet-Icuro maakt er deel van uit. Het HTSC werd in maart vorig jaar opgericht om de overheid bij te staan bij de coördinatie van de coronacrisis.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.