Wedde van zieke burgemeester in toekomst beperkt tot 3 maanden in Brussels Gewest

De Brusselse regering heeft het ontwerp van ordonnantie definitief goedgekeurd dat de wedde van burgemeesters en schepenen bij ziekte beperkt tot drie maanden. Dat meldt minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt maandag. De tekst wordt in september door het Brussels Parlement behandeld.

Momenteel behoudt een burgemeester met ziekteverlof zijn wedde voor onbepaalde duur. Maar door het dossier van voormalig burgemeester van Vorst, Stéphane Roberti, groeide een consensus dat dit niet langer kon. 

In november 2020 trok Stéphane Roberti zich terug uit het actieve politieke leven. Een paar maanden later diende hij een eerste medisch attest in bij de gemeente Vorst. En er volgden er nog. Hierdoor kon hij, zoals aangegeven in de Nieuwe Gemeentewet, zijn volledige wedde als burgemeester blijven ontvangen. Deze situatie bracht de incoherentie van het huidige systeem aan het licht: een zieke burgemeester ontvangt zijn volledige wedde en de waarnemend burgemeester blijft zijn wedde van schepen ontvangen. Het raadslid dat op zijn beurt de schepen vervangt, heeft evenmin recht op de wedde van schepen zolang de schepen zelf geen recht heeft op de wedde van burgemeester.

De nieuwe ordonnantie bepaalt nu dat de burgemeester wiens afwezigheid wordt gedekt door een medisch attest, zijn wedde voor maximaal drie maanden ontvangt. Dan valt de mandataris onder het voor hem geldende socialezekerheidsstelsel. De waarnemend burgemeester ontvangt de aan de functie gekoppelde wedde pas na het verstrijken van de onafgebroken periode van drie maanden.

"Momenteel ontvangt de zieke burgemeester zijn wedde voor onbepaalde tijd, terwijl zijn vervanger, die de functie daadwerkelijk vervult, zijn wedde niet ontvangt. Het is tijd om een oude bepaling te wijzigen en een evenwichtig kader te scheppen dat voorziet in de vervanging van de langdurig zieke burgemeester na drie maanden", besluit Bernard Clerfayt.

In Wallonië worden twee weddes uitbetaald (aan de zieke burgemeester en aan zijn vervanger), terwijl in Vlaanderen de mandataris vanaf de eerste dag van zijn ziekte niets meer ontvangt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.