Wetsvoorstellen willen samenstelling euthanasie- en zwangerschapscommissie wijzigen

Bij de lopende en voorgaande voordrachtprocedure van de commissieleden is gebleken dat er onvoldoende kandidaten zijn voor de categorie “docenten, hoogleraren of emeritus-hoogleraren in de geneeskunde”. Daarom willen twee wetsvoorstellen hun aantal verminderen. Beide wetsvoorstellen werden ingediend door mevrouw Eliane Tillieux (P.S.), Kamervoorzitter.

De commissies bestaan telkens uit zestien effectieve leden, van wie acht doctors in de geneeskunde, van wie er minstens vier docenten, hoogleraren of emeritus-hoogleraren zijn. Verder vier docenten, hoogleraren of emeritus-hoogleraren in de rechten of advocaten. Plus respectievelijk vier leden uit kringen belast met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten (euthanasiecommissie) en vier uit kringen belast met de opvang en de begeleiding van vrouwen in noodsituaties (zwangerschapsafbrekingcommissie). Naast de effectieve leden worden ook plaatsvervangers benoemd.

De Conferentie van voorzitters stelde in september vorig jaar vast dat het niet evident is om het aantal leden van de categorie “docent of (emeritus-) hoogleraar in de geneeskunde” te vinden en stelde bijgevolg voor om dat aantal te verminderen, bijvoorbeeld van 4 leden naar 2.

Het wetsvoorstel pikt erop in. Het aantal leden van die categorie in beide commissies zou inderdaad worden teruggebracht van vier naar twee. Het totale aantal doctors in de geneeskunde (8), waarvan de subcategorie “hoogleraren in de geneeskunde” deel uitmaakt, blijft echter ongewijzigd. Er zou wel een overgangsbepaling worden ingebouwd om te voorkomen dat de nieuwe voorwaarden van toepassing zouden zijn op de thans lopende voordrachtprocedures. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.