Zevende coronagolf is op de terugweg

Het jongste bulletin Volksgezondheid met een overzicht van de covid-19 epidemie besluit dat de zevende coronagolf op haar terugweg is, al is er nog een tijdelijke lichte stijging van de overlijdens. Maar Prof. dr. Steven Van Gucht maakt zich sterk dat die vermoedelijk binnenkort ook zullen dalen.

Het aantal nieuwe covidgevallen krimpt stevig (-35%) tegenover de voorgaande periode van zeven dagen, luidt het in een stand van zaken voor de week van 19 tot 25 juli. De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 623/100.000 inwoners. De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames ligt op  9,5/100.000 inwoners.

Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is ook verder licht gedaald (0,806).

Ook al in dalende lijn, zij het lichtjes, zit het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-7%) in de week van 22 tot 28 juli, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Idem dito voor het aantal bezette bedden op intensieve zorg (-8%).

De covid-19 mortaliteit steeg dus opnieuw licht, .de gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 27 (4 -10 juli) was er geen statistisch significante oversterfte.

Surveillance door huisartsen

Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van covid-19 is verder gedaald (30 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking met 36 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen voor griepachtige klachten is eveneens verder gedaald, tot 49 consulten per 100 000 inwoners per week.

Surveillance in woonzorgcentra

Ook hier vertoont de epidemiologische situatie een dalende trend, met een daling van het aantal nieuwe gevallen, zowel onder WZC-bewoners als onder personeelsleden, alsook van het aantal clusters. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners bleef stabiel.

In totaal ontvingen ruim 554.400 inwoners van ons land (4,79 %) een 2e booster. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) roept alle personen die nog geen tweede booster hebben gehaald op om dit alsnog te doen, in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Wegens de relatief hoge besmettingsrisico’s, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kunnen het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra in juli en augustus al een extra booster krijgen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.