Zo wordt beleid coronacrisis geëvalueerd door bijzondere commissie

Vorige week keurde de Kamer het principe goed van een bijzondere commissie. Die moet de aanpak van de coronacrisis evalueren. Het gaat dus niet om een parlementaire commissie met bijzondere bevoegdheden, al kan die er op termijn nog komen. Wat is dan precies het takenpakket van deze bijzondere commissie?

Ze gaat na hoe op federaal niveau sinds de H1N1-griepuitbraak deze grootschalige gezondheidscrisis werd voorbereid en aangepakt. Ze bekijkt onder meer over welke informatie van internationale instanties en andere landen België beschikte tussen de uitbraak van het covid-19 in december 2019 in China en de eerste vaststellingen van besmettingen in ons land begin maart 2020.

Ze zoekt daarbij een antwoord op een resem vragen. Hoe is aan die info gevolg gegeven, met welke maatregelen? Wat met de voorbereiding en de planning van de strategische voorraden medisch materiaal en geneesmiddelen? Hoe werd het materiaal verdeeld voor de ziekenhuizen, de gezondheidswerkers en eerstelijnsactoren en andere zorgstellingen? Wat met de organisatie van de ziekenhuiscapaciteit (covid-afdelingen in de ziekenhuizen, verhoging capaciteit intensieve zorg en respiratoire zorg)? Wat met het patiëntenspreidingsplan en de terbeschikkingstelling van beschermingsmateriaal voor de bevolking? Daarbij ook aandacht voor de distributiekanalen. Idem dito voor de screeningscapaciteit, beschikbaarheid van tests en de organisatie van contacttracering;

Ook de betrokkenheid van de klinische labs en de akkoorden met de farma-industrie inzake screening en research worden onder de loep genomen.

Ziekenhuisfinanciën

De bijzondere commissie besteedt voorts aandacht aan de maatregelen op het stuk van operationele begeleiding en financiële ondersteuning van de ziekenhuizen en het overleg met de actoren in dat verband. En wet met de gevolgen voor de niet-covid-gerelateerde zorg en de geestelijke gezondheidszorg? Hoe communiceerde de federale overheid (denk aan de persconferenties met de beruchte powerpoints)?

Besluitvorming en beleid, gezondheidsdata

Uiteraard komt ook de exitstrategie aan bod, samen met de organisatie van de lockdown tussen maart en juni 2020. Dat gaat verder dan het puur medische. Zo brengt men bijvoorbeeld de rol van het Crisiscentrum voor het voetlicht.

Niet onbelangrijk is voorts de manier waarop België de gezondheidsgegevens aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding gerapporteerd heeft, met inbegrip van de manier waarop ons land die gegevens toegankelijk heeft gemaakt voor de bevolking. Welke lessen trekken we uit dit alles?

Uiterlijk binnen de 12 maanden na de oprichting van de commissie, volgend jaar in juni dus, moet er een verslag liggen met conclusies en aanbevelingen na een debat in de plenaire vergadering.

Samenstelling en werking

De bijzondere commissie wordt samengesteld uit 17 vaste leden en evenveel plaatsvervangers, die door de Kamer onder haar leden aangeduid worden volgens de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de fracties. De andere fracties mogen elk één lid aanduiden dat zonder stemrecht deelneemt aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie.

De commissie hoort de personen van wie zij vindt dat zij gehoord moeten worden, en vraagt de documenten op die zij nodig acht. Ze kan een beroep doen op vier experts die in voorkomend geval binnen een termijn van 2 maanden na de installatie van de commissie een voorbereidend verslag opstellen over de opdrachten van de commissie.

Mocht ze moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van haar opdrachten, dan is een parlementaire onderzoekscommissie met ruimere bevoegdheden niet uitgesloten.

> Lees ook: Kamer keurt oprichting bijzondere commissie goed

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.