Belgische Vereniging Urologie 2.0: Meet the Future

De Belgische Vereniging voor Urologie (BVU) bestaat 50 jaar, de prestigieuze Elautprijs was aan zijn 30ste editie toe. Een dubbele reden dus voor prof. dr. Karel Decaestecker  en dr. Filip Ameye om een opiniestuk te schrijven voor De Specialist. Inclusief een warme oproep naar de vrouwelijke collega’s om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

"Een kapel vol jong urologisch talent. Een kapel vol anekdotes van erevoorzitters van de BVU (Belgische Vereniging voor Urologie). Het was een bloedhete dag die zaterdag de 18de juni, maar zelfs de tropische temperaturen konden het enthousiasme niet temperen op de vestigingssite van AZ Maria Middelares in Gent."

"Het was dan ook een dubbele verjaardag die we vierden. De Belgische Vereniging voor Urologie bestaat 50 jaar, de prestigieuze Elautprijs was aan zijn 30ste editie toe. Enerzijds was het trots terugblikken, maar meer nog dan dat, was het met ambitie het vizier op de toekomst zetten. En die toekomst is veelbelovend."

"Om te beginnen met uitreiking van de Elautprijs, het jaarlijkse event waar assistenten in opleiding hun klinisch of wetenschappelijk werk voorstellen en dingen naar de prijs. De inschrijvingen overtroffen elke verwachting. Het tijdschema diende heel erg strak gezet worden en de juryleden moesten vol aan de bak om het jong talent het vuur aan de schenen te leggen. Het werd een boeiende en sportieve krachtmeting tussen ervaring en expertise van de gevestigde waarden en de ambitie en branie van de assistenten die met lijf en leden hun case kwamen verdedigen. Wie dacht dat de urologie een mannenwereld was, leeft in het verleden. De helft van de kandidaten waren vrouwelijke assistenten en het podium was, op één plaats na, helemaal vrouwelijk."

Communicatie en coaching

"Tussen de presentaties door kregen we de kans om de BVU 2.0 voor te stellen. Als baseline kozen we ‘Meet The Future’. Kern van de opdrachtverklaring die we onszelf stellen is de operationele organisatie van de BVU op hetzelfde niveau te krijgen als de wetenschappelijke expertise van haar leden. Communicatie en coaching staan daarin centraal."

"De BVU moet als communicatieplatform een kompas zijn voor iedereen die op zoek is naar informatie in ons vakgebied. Uiteraard voor de leden, het zorgpersoneel en de industrie, maar evenzeer voor de media, de overheden en bovenal de patiënt. Informatie delen is informatie verdubbelen. Die informatie zullen we zowel off- als online vorm geven. En in de communicatiemix zal het beeld vanzelfsprekend een centrale rol innemen. Wie het anno 2022 anders zou doen, begrijpt niet in welke wereld we leven. Tegen 1 januari 2023 zal de rebranding afgerond zijn. Ook de leden zullen via enquêtes betrokken worden."

"Informatie verstrekken is één zaak, die informatie in de praktijk helpen brengen een tweede. Daarom het belang van de coaching. De kritische maar opbouwende dialoog die de juryleden voerden met de kandidaten waren daar een sprekend voorbeeld van."

"Maar die coaching moet ook buiten de grenzen van de BVU treden. Als specialisten in ons vakgebied moeten wij ook gids en coach zijn voor alle andere genoemde partners, niet enkel voor onze leden. Als we willen dat de industrie, de media, de overheden en ook huisartsen en andere medische specialisten de gevoeligheden en finesses van ons vak begrijpen dan moeten wij de informatie actief delen en mee helpen om actiepunten te realiseren. Samen sterk."

"Nog intenser moet die begeleiding zijn ten aanzien van onze patiënten. Hun kwetsbaarheid en onzekerheid willen we omringen met onze kennis en empathie. Dat is de kern van elke goede coaching."

De tijden zijn veranderd

"Maar laat ons terugkeren naar onze kapel. Aan het einde van elke presentatiesessie kregen we interviews met een aantal erevoorzitters te zien. Niet alleen hoogst onderhoudend, maar ook heel leerrijk. Zo vernamen we dat een Vlaamse uroloog die eind jaren 1960 in dit land een lezing wilde geven over zijn vakgebied op de vergadering van de destijds Belgische wetenschappelijke vereniging, dat weliswaar mocht doen in het Frans en Duits, maar niet in het Nederlands. De moedertaal gebruiken was destijds niet aan de orde."

"De tijden zijn gelukkig veranderd. Er wordt zeer goed samengewerkt met de Franstalige collega’s. In dat opzicht deed het bijzonder veel plezier op de Elautprijs dr. Peltier, voorzitter van de SBU te mogen verwelkomen. De gezamenlijke aankondiging en organisatie van de BAU (Belgian Association of Urology) , het gezamenlijk congres van SBU en BVU, op 26 en 27 augustus illustreert in ieder geval de wil tot nauwere samenwerking. Dat beide landsdelen naast elkaar zouden werken, is niet meer van deze tijd."

"Wat ook niet meer van deze tijd is, is dat enkel mannen onze bestuursorganen bevolken. Daarom in dit jubileumjaar een warme oproep naar de vrouwelijke collega’s om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. In de lente van volgend jaar worden de nieuwe mandaten ingevuld. De line up van de Elaut toont dat de ambitie en het talent rijkelijk aanwezig is. Als we van de BVU echt een vereniging willen maken die futureproof is, dan is de vrouwelijke inbreng geen luxe, maar een must."

(op de foto vlnr:  prof. dr. Decaestecker, dr. Peltier en dr. Ameye)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.