Oproep Belgische chirurgen aan de ministers voor Volksgezondheid (Lieven Dedrye, Baudouin Mansvelt)

De Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen (BBC) reageert op de laatste maatregelen in verband met het uitstel van electieve chirurgische ingrepen. "Bij sommige van deze ingrepen zal uitstel nadelige gevolgen hebben voor onze patiënten, en dit in zowat alle chirurgische sectoren", heet het.

De oproep gaat als volgt:

Aan de ministers bevoegd voor Volksgezondheid

Dhr. Frank Vandenbroucke

Dhr. Wouter Beke

Mevr. Elke Van den Brandt

Mevr. Christie Morreale

Mevr. Valérie Glatigny

Mevr. Bénédicte Linard

Dhr. Alain Maron

Dhr. Antonios Antoniadis

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister

"Het uitstel van de interventies wordt gerechtvaardigd op grond van het feit dat de ziekenhuizen overstelpt zijn met Covid-patiënten. Deze motivatie is slechts gedeeltelijk correct. De intensive care-afdeling kan niet optimaal functioneren door een gebrek aan personeel."

"Dit personeelstekort is enerzijds een gevolg van de aanval van Covid op de verpleegkundigen, maar anderzijds ook van een probleem met de kinderopvang, doordat veel klassen sluiten zodra er 2 positieve kinderen zijn. Verpleegkundigen moeten voor hun kinderen kunnen zorgen die niet meer naar school gaan."

"Burn-out wordt ook bij verpleegkundigen terecht genoemd, omdat hun werk niet naar behoren wordt gewaardeerd."

"Bovendien toont deze Covid-pandemie aan hoe precair de personeelsbezetting in de ziekenhuizen is, mede gezien de bestaande ziekenhuisfinanciering. Ernstige vormen van COVID komen vooral voor bij niet-gevaccineerde patiënten. Vaccinatie is dus effectief en is daarom verplicht gesteld voor verplegend personeel."

"De BBC is van mening dat vaccinatie voor iedereen verplicht moet worden gesteld om deze pandemie in te dammen. Dit besluit is politiek moeilijk te nemen, maar vroeg of laat wel noodzakelijk. De vertraging heeft al schadelijke gevolgen gehad voor de bevolking en in het bijzonder voor onze patiënten."

"Als iemand niet op het ideale moment voor zijn of haar aandoening kan worden geopereerd, leidt dit vaak tot een verhoogd risico voor de patiënt. Wij geloven niet dat er prioriteiten kunnen worden gesteld tussen gevaccineerde of niet-gevaccineerde patiënten, maar in werkelijkheid lijkt het alsof dit wel het geval is, aangezien sommige patiënten niet kunnen worden geopereerd."

"Concluderend roept de BBC de bevoegde overheden op:

1. om niet te focussen op het uitstellen van zorg om hypothetische plaatsen voor Covid-patiënten te vrijwaren ten koste van de geplande zorg,

2. rekening te houden met het werk van alle verplegend personeel met een herwaardering in het vooruitzicht,

3. vaccinatie verplicht te stellen voor de hele bevolking."

Compenserende maatregelen

"De BBC dringt tot slot aan op compenserende maatregelen voor de chirurgische disciplines. Als gevolg van de beperkende maatregelen op het vlak van personeelsbezetting, de noodzakelijke overheveling van OK-personeel en personeel van de chirurgische verpleegafdelingen naar Covid-afdelingen, evenals door de gedaalde IZ-capaciteit, konden zij, in deze vierde golf van de pandemie, opnieuw hun beroepsactiviteiten en chirurgische inspanningen niet valoriseren."

"Dit staat in contrast met de verhoogde vergoeding voor de diensten die a priori de zorg verzekeren en blijk geven van uitsluiting ten aanzien van de chirurgen. De vaste kostenstructuren voor onze beroepsgroep ten opzichte van de assistent-specialisten in opleiding en de ziekenhuizen blijven echter bestaan."

Namens onze beroepsvereniging danken wij u bij voorbaat voor uw aandacht, besluiten secretaris-generaal Lieven Dedrye en voorzitter Baudouin Mansvelt (foto).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.