Colloquium Ethiek en Economie: Gezondheidszorg... begin van de roaring twenties?

Colloquium Ethiek en Economie: Gezondheidszorg... begin van de roaring twenties?

Wanneer? 05.09.2020

De roaring twenties…

Onze gezondheidszorg anno 2020 is in complete transitie. Gaan we met ons allen een woelige 20’er jaren tegemoet?

We voelen de toenemende druk op ons verloskundig model. Wat staat de gynaecoloog te wachten in dit nieuwe zorgmodel? ’De organisatie van de prenatale routine zorg’ wordt u toegelicht door de experten die aan de wieg staan van dit KCE rapport op vraag van de vroedvrouwen. Welke taken zijn nog weggelegd voor de gynaecoloog en hoe kunnen we inspelen op de veranderende zorgvraag?

Wat met de toekomst van de kleine materniteiten ? Is er een drempel waaronder een kleine materniteit echt niet meer economisch te verantwoorden is in 2020? Zegt het aantal bevallingen iets over de kwaliteit van de materniteit en hoe moet het nu verder?

De kwaliteitswet die zal ingaan vanaf 1 juli 2021 krijgt de nodige aandacht. Hoe voldoen we aan de nieuwe wetgeving? Wat moet in uw portfolio komen en wat zou in uw medisch dossier moeten komen te staan? Wat met uw therapeutische vrijheid en risicovolle verstrekkingen?

De Vlaamse zorginspectie geeft de meeste Vlaamse ziekenhuizen een prima rapport. Waarom nog dure en belastende ziekenhuisaccreditatie? Zullen nog meer ziekenhuizen overstappen van JCI / NIAZ naar een Vlaamse kwaliteitsaudit? 

Kwaliteitsvolle zorg daar willen we voor gaan, want alleen op die manier kunnen we de uitdagingen van de twenties aan. Samen met de VVOG leiden we u door de woelige waters. 

Wij hopen dat deze mix van uiteenlopende maar boeiende onderwerpen, u gebracht door enthousiaste sprekers, een breed publiek van gynaecologen en ASO’s zal aanspreken en verwachten u dan ook in grote getale te Brussel op onze E&E studiedag.

dr. Tom Bovyn, voorzitter beroepsbelangencommissie
dr. Guy Verhulst, voorzitter VVOG
dr. Johan Van Wiemeersch, vicevoorzitter/woordvoerder