Het grote euthanasie debat

Het grote euthanasie debat

Waar? Hotel Van der Valk, Rode Kruisplein, 1-4 - 2800 Mechelen

Wanneer? 21.03.2020

De enorme belangstelling voor het euthanasieproces gaat veel verder dan de uitspraak in een concrete casus en zal vermoedelijk nog lang nazinderen. Onafgezien van de politieke impact ligt een weerslag op de medische prakijk in de lijn der verwachtingen. Vandaar dat de geneeskundige kring Dodoens u graag de eventuele consequenties voor artsen zou willen toelichten. Gezien de complexe problematiek is het aangewezen deze niet alleen vanuit medisch maar ook vanuit filosofisch en juridisch oogpunt te bekijken.