Affiches provinciale raad sensibiliseren voor voorschrijfdruk

In de strijd tegen te grote patiëntendruk op welwillendheidsattesten en voorschriften voor verdovende medicatie, is een recent initiatief van de provinciale raad Orde Antwerpen het vermelden waard. Die provinciale raad verspreidde onlangs namelijk twee affiches voor de wachtkamer, met een boodschap aan de patiënt, in dat verband.

Bedoeling is dat de affiches aanzetten tot het bespreekbaar maken met de patiënt en de behandelend arts van deze knelpunten.

De eerste affiche, over veiligheid en bescherming, kaart enkele verwijzingsmogelijkheden aan als het gaat om het welzijn en de veiligheid van patiënten. Dat dus om welwillendheidsattesten tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar CLB, arbeidsgeneeskundige dienst, een welzijnscentrum, adviserende of raadgevende artsen. Dat met de uitdrukkelijke boodschap dat al deze medewerkers gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

De tweede affiche spitst zich toe op verdovende en verslavende medicatie. Hier luidt de boodschap: "Het op vraag voorschrijven van verdovende medicatie of bepaalde pijnstillers en andere niet- gezondheidsrelevante medicatie wordt hier niet uitgevoerd. Een traject om u te helpen met afhankelijkheid aan medicatie of andere producten is hier zeker bespreekbaar."

Opnieuw wordt beklemtoond dat alle medewerkers beroepsgeheim hebben als de patiënt dit met hen wil bespreken.

Misschien een idee dat ook door andere provinciale raden gevolgd kan worden?

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.