Artsen Zonder Grenzen sluit opvang niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Brussel

Artsen Zonder Grenzen (AZG) sluit op 15 juli haar opvangcentrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBMV) in Brussel. Sinds oktober 2021 vonden meer dan 250 jongeren er bescherming, begeleiding en huisvesting aangepast aan hun kwetsbare situatie.

De situatie van jonge migranten op doorreis in België is volgens AZG al jaren precair en dat weten de sociale actoren in Brussel: zonder een onvoorwaardelijke huisvestingsstructuur en zonder aangepaste ondersteuning vinden deze jongeren, die soms meerdere maanden op Belgisch grondgebied verblijven, geen enkele hulp op hun maat, ondanks de bestaande wettelijke bepalingen.

"De voorbije negen maanden heeft het project een vaak onzichtbaar publiek, zonder huisvesting of adequate ondersteuning, onder de aandacht gebracht ", legt projectverantwoordelijke Julien Buha Colette uit. "Artsen Zonder Grenzen en de partners hebben aangetoond dat ondersteuning van deze jongeren wel degelijk mogelijk is, als het opvangmodel wordt aangepast aan hun realiteit."

Deze jongeren, voornamelijk afkomstig uit de Hoorn van Afrika, hebben een moeilijke migratiereis achter de rug. "Ze ervaarden geweld, ontbering en allerlei soorten misbruik. Dankzij het project kwamen enkele van de belangrijkste gevolgen van deze migratiereis voor het eerst aan het licht", aldus Julien Buha Colette.

De afgelopen maanden zijn veel institutionele en associatieve actoren benaderd om de observaties en aanbevelingen te presenteren die tijdens het project zijn gedaan. "Het nut van het project is unaniem erkend en er is vooruitgang geboekt om het project door de autoriteiten te laten hervatten. Maar ondanks de inspanningen van de verschillende betrokken actoren is er nog geen datum voor hervatting vastgesteld."

Het project beantwoordde volgens AZG aan een humanitaire behoefte, namelijk het opvangen van minderjarigen in de winter. "Maar Artsen Zonder Grenzen is geen huisvestingsorganisatie. Het project was vooral een antwoord op een acute noodsituatie, en nooit bedoeld als een langetermijnoplossing", legt Julien Buha Colette uit.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor is het de bedoeling het project in samenwerking met het middenveld voort te zetten. Volgens de CD&V-staatssecretaris gaat het om een "moeilijke doelgroep", maar blijft het wel de bedoeling om de betrokken jongeren "uit het onwettig verblijf te halen en te begeleiden naar het reguliere netwerk", zo zei ze in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Omdat het huidige gebouw niet meer beschikbaar is, lopen er met het Brussels gewest gesprekken over een andere mogelijke locatie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.