Proefproject teledermatologie: Riziv werft 30 specialisten aan en 400 huisartsen

Er start een Riziv-proefproject waarbij een nieuwe methode van tele-expertise wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Hierbij kan een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die rijst in de huisartsenpraktijk, en daarvoor werft het Riziv artsen aan, zowel huisartsen als specialisten.
Tele-expertise is een vorm van telegeneeskunde waarbij zorgverleners onderling op afstand overleggen over een specifieke patiënt, zonder dat deze erbij aanwezig is, legt het Riziv uit. 

In dit proefproject wordt een nieuwe methode onderzocht waarbij 3 partijen (patiënt, huisarts en specialist) via beveiligde communicatiekanalen medische informatie en foto’s uitwisselen. Dit gebeurt met het oog op diagnose, behandeling of preventie van huidaandoeningen. Dat moet leiden tot een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke, veilige en kosteneffectieve manier is van het verstrekken van dermatologisch advies via consultaties op afstand.

2.000 tele-expertises

"In dit pilootproject trachten we 2.000 tele-expertises te laten uitvoeren door maximaal 30 deelnemende dermatologen, die op hun beurt elk samenwerken met een twintigtal huisartsen. Het Riziv zal de huisartsen, dermatologen en patiënten bevragen over de ervaringen met deze nieuwe methode. Na afloop van de pilootstudie volgt een evaluatierapport o over deze nieuwe methode van dermatologisch advies op afstand.

In de praktijk verloopt dat als volgt: de huisarts zal via zijn elektronisch medisch dossier (EMD) een elektronisch formulier kan versturen naar de dermatoloog (via een overeenkomst tussen Riziv, een software-ontwikkelaar en wetenschappelijke instellingen).

 • De huisarts verstuurt het formulier via een beveiligde kanaal (eHealth) naar de dermatoloog.
 • De dermatoloog zal via hetzelfde kanaal zo snel mogelijk een antwoord te sturen met een eventuele diagnose, behandelingsvoorstel of vragen om de patiënt toch fysiek te verwijzen.
 • De huisarts neemt dan opnieuw contact op met de patiënt voor de verdere afhandeling van het probleem. Dit elektronisch formulier bevat de persoonlijke en medische informatie, fotomateriaal van de huidpathologie en een klinische vraag van de huisarts.
 • Er worden geanonimiseerde gegevens verzameld uit het elektronisch formulier (type huidpathologie, snelheid van antwoord, of er toch een fysieke verwijzing noodzakelijk is, enz.).

Wanneer loopt dit proefproject?
De overeenkomst werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité op 13 juli 2020. Nadien startte de technische en wetenschappelijke voorbereiding. De eerste tele-expertises zullen vermoedelijk starten in november 2020. De studie zal maximaal 1 jaar lopen en eindigt vroeger indien de 2000 beoogde tele-expertises sneller bereikt worden.

Welke artsen kunnen deelnemen aan dit pilootproject?

30 geaccrediteerde dermatologen

Geaccrediteerde dermatologen die wensen deel te nemen aan dit pilootproject kunnen zich kandidaat stellen door een  deelnameformulier (dermatologen) te ondertekenen en voor 31 augustus 2020 door te sturen naar mobilehealth@riziv-inami.fgov.be.

De dermatologen verbinden zich via dit deelnameformulier tot een aantal zaken zoals snel te antwoorden op de klinische vragen van de huisartsen, beschikbaarheden voor tele-expertises door te geven via een module, beschikbaar te zijn voor een fysieke verwijzing indien de doorgestuurde casus dit vereist, een opleiding te volgen over het gebruik van tele-expertise, enz.
Van de deelnemende dermatologen wordt verwacht dat men een 100-tal tele-expertises uitvoert tijdens de looptijd van de studie.

Per verrichte tele-expertise is er een vergoeding voorzien van 22,33 euro, die via derdebetalersregeling wordt betaald aan de dermatoloog. Het proefproject voorziet ook een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemende dermatologen.

Indien er meer dan 30 kandidaten dermatologen zijn, kan een selectie gemaakt worden op basis van de setting van de praktijk van de dermatoloog (ambulant, algemeen of universitair ziekenhuis), de geografische spreiding van de praktijken en de inschrijvingsdatum van de dermatologen.

400 huisartsen

Huisartsen kunnen deelnemen aan dit proefproject door een  deelnameformulier (huisartsen) te versturen naar mobilehealth@riziv.fgov.be.

Zij verbinden zich hierdoor ook aan een aantal zaken, zoals het inlichten van de patiënt over de methode, kwalitatieve en volledige informatie aan te leveren, het doorsturen van 5 tot 10 casussen tijdens de looptijd van de studie, te beschikken over een elektronisch medisch dossier en een eHealthbox, enz.

Het elektronisch formulier zal beschikbaar zijn in alle gehomologeerde softwarepakketten.

Indien er meer dan 400 kandidaat huisartsen zijn, kan een selectie gebeuren op basis van de geografische spreiding en de inschrijving van de kandidaat.

Het deelnameformulier voor dermatologen en huisartsen vindt u hier.

In Nederland is teledermatologie al langer een feit.

Lees ook: weldra nomenclatuur teledermatologie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Karel De Crem

  30 juli 2020

  Er is vergoeding voor de dermatoloog, maar niet voor de deelnemende huisarts ? Van waardering eerste lijn gesproken. Een minimale vergoeding voor initiatief, mailverkeer, tijdsbesteding lijkt mij hier toch wel een aanvaardbare vraag.

 • Luk BUYSE

  30 juli 2020

  De voorbije jaren heeft al dergelijk project gelopen in Kortrijk met praktijk dr Suys en Bonny, zeer interessant! sterke aanrader, jammer dat het gestopt was (gebeurde allemaal pro deo gratia..)