Beke lanceert pilootproject voor jongeren met complexe zorgnoden

In drie regio's in Vlaanderen zal tot eind 2023 een pilootproject lopen waarbij jongeren met een complexe zorgnood op een nieuwe en betere manier worden opgevangen. Het gaat om jongeren die in de bestaande jeugdhulp soms tussen wal en schip belanden. Bedoeling is om de betrokken diensten intensief te laten samenwerken en de jongeren zelf op een vaste en stabiele plek op te vangen. "Die aanpak moet crisissituaties inperken en een beter antwoord formuleren op jongeren met complexe zorgnoden", zegt minister van Welzijn Wouter Beke.

Het is een bekend en al langer aanslepend probleem. Sommige jongeren met een zware of complexe problematiek (bv. jongeren met een verstandelijke handicap  en/of psychiatrische en/of gedragsstoornissen) en die niet thuis wonen, hebben moeite om de j uiste hulp en ondersteuning te vinden. Ze verhuizen van voorziening naar voorziening en krijgen het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat leidt dan vaak tot crisissituaties. 

Om die groep jongeren met een zware en complexe rugzak beter te helpen, is sinds midden september in drie Vlaamse regio's een pilootproject gestart. Het gaat om Trawant (regio Mechelen-Lier), Westhoek - Midden West-Vlaanderen - Houtland en Polder - Westkust & Polder - RITS (West-Vlaanderen) en Plantrekkers (Limburg).

Het pilootproject werkt met een nieuwe aanpak. Bedoeling is dat alle betrokken diensten, gaande van de organisaties uit de jeugdhulp en de voorzieningen voor personen met een handicap tot de geestelijke gezondheidszorg, nauw en intensief samenwerken en dat er komaf wordt gemaakt met administratieve drempels. 

De jongeren zelf worden opgevangen op een vaste en stabiele plek. Daarmee zou dus een einde moeten komen aan de doorverwijzingen en mogelijke problemen met het al of niet hebben van het juiste 'toegangsticket' voor een bepaalde hulpvorm. 

Eind 2023 moet duidelijk worden of de nieuwe aanpak werkt en of hij ook elders in Vlaanderen kan toegepast worden. 

Volgens minister Beke wordt in de nieuwe aanpak het kind echt centraal geplaatst.  "Te vaak zoeken we voor kinderen een nieuwe plek waar we menen hen betere begeleiding of gepastere zorg te kunnen bieden. Nu draaien we die gedachtegang om en zetten we in op een stabiele omgeving waar we expertise van organisaties aan elkaar knopen om jongeren binnen die vaste context verder te helpen", aldus Beke.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.