Abortuswet - wetsvoorstel volgende donderdag 12 maart voor plenaire Kamer

De PS wou dat de plenaire vergadering van de Kamer nog voor Internationale Vrouwendag (8 maart) stemde over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswet. Ook Ecolo ziet in het advies van de Raad van State alvast geen juridische obstakels. UIteindelijk zal de Kamer er op 12 maart over stemmen.

De Raad van State heeft vorige vrijdag zijn advies gepubliceerd over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswet.

"Dit advies is ondubbelzinnig en bevestigt het PS-standpunt dat abortus volledig uit de strafwet moet gehaald worden en dat van abortus een medische handeling moet gemaakt worden", reageert PS-Kamerlid Eliane Tillieux, een van de indieners van het voorstel. "Dit voorstel is een grote stap voorwaarts voor de vrouwen en voor de samenleving. Het is een versterking van de bescherming van het recht van elke vrouw om zelf over haar lichaam te beslissen."

Volgens Tillieux moet het voorstel nu snel aan de plenaire vergadering voorgelegd worden. "De Raad van State verduidelijkt dat het voorstel zich inschrijft in de vrije beoordelingsruimte van de wetgever en dat er geen obstakel is om abortus te legaliseren. Niets belet om de tekst volgende donderdag voor te leggen aan de plenaire. Op enkele dagen voor de Internationale Vrouwendag zou dat een symbolische stap zijn", aldus Tillieux.

Juridische obstakels of niet?

Ook Ecolo-Kamerlid Sarah Schiltz zegt dat het advies van de Raad van State geen juridische bezwaren opwerpt. Schiltz reageert verheugd op het advies. "De Raad van State is van mening dat het parlement binnen zijn rol is gebleven door aanpassingen aan de wet voor te stellen die de toegang tot abortus voor vrouwen vergemakkelijkt en die zorgt voor een depenalisering van abortus. Er is dus geen juridisch obstakel meer voor deze wet", klinkt het. Schiltz hoopt wel dat het verdere parlementaire werk "op een respectvolle en constructieve manier" kan gebeuren.

Bij het cdH, de enige Franstalige partij die zich tegen het voorstel verzet, klinkt een ander geluid. Zo kondigt fractieleider Catherine Fonck bijkomende amendementen aan. Fonck wijst er ook op dat het advies van de Raad van State ook "maar een advies" is.

'Grote beoordelingsruimte'

Wat dat advies betreft: de Raad van State blijft eigenlijk op de vlakte voor een aantal sleutelelementen in het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. De Raad van State zegt in haar advies dat de wetgever "een grote beoordelingruimte heeft" en oordeelt daarom niet over het voorstel om de termijn voor abortus op te trekken van twaalf tot achttien weken, de verplichte bedenktijd te verlagen van zes naar twee dagen en om abortus volledig uit de strafwet te halen.Wel blijft het voorstel op de cruciale punten binnen die beoordelingsruimte.

Daarnaast heeft de Raad van State geen bezwaren bij het recht voor elke zorgverlener om te weigeren mee te werken aan een zwangerschapsafbreking, evenmin als bij de verplichting voor de arts om in dat geval de vrouw bij het eerste bezoek al op de hoogte te brengen van zijn weigering en om haar door te verwijzen naar een andere arts of instelling.

Strafbepaling

De Raad van State heeft wel een opmerking over de strafbepaling voor wie vrouwen "fysiek of op enigerlei wijze" verhindert toegang te krijgen tot een instelling waar zwangerschapsafbrekingen worden uitgevoerd. Die strafbepaling is volgens De Raad van State "onvoldoende precies geformuleerd".

De Raad van State ziet een probleem met de vrijheid van meningsuiting. "De proportionaliteit van deze beperking van de vrijheid van meningsuiting moet, mede gelet op de zwaarte van de strafmaat, door de wetgever worden heroverwogen", luidt het.

Het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt komt nu volgende week donderdag op de agenda van de plenaire Kamer. De conferentie van Voorzitters besliste woensdag om het wetsvoorstel, waarvoor een meerderheid is, niet terug te sturen naar de bevoegde Kamercommissie.

CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen de versoepeling. Alvast CD&V is van plan om amendementen in te dienen om de eindstemming af te wenden. "We hebben altijd gezegd dat we deze tekst, die voor ons veel te verregaand is, met alle mogelijke parlementaire middelen zullen bestrijden", zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.