Akkoord medicomut voor twee jaar, met unanimiteit

Een unanieme stemming om 1 uur 's nachts: dat was het resultaat om tot een relatief evenwichtig akkoord te komen volgens de betrokkenen. Dit akkoord met een looptijd van twee jaar legt de cruciale verbintenissen vast tussen de artsen en de ziekenfondsen. Het akkoord bepaalt zoals bekend onder andere de tarieven die artsen die onder het akkoord vallen, mogen aanrekenen. 

Wat kunnen we leren van dit akkoord, ook al is de inkt nog niet droog? 

Volgens het kartel (ASGB-MoDeS-GBO) "zullen specialisten recht hebben op lineaire indexering, een verwachting die door de meerderheid van de ziekenhuisartsen was uitgesproken".  

Een goede zaak volgens hen, wegens de moeilijkheden in de ziekenhuissector. "We hebben constructieve voorstellen geformuleerd om tot een akkoord te komen. Dankzij de budgettaire marge kan er vooruitgang geboekt worden voor specialisten. In de geestelijke gezondheidszorg hebben we bijvoorbeeld vorderingen gemaakt op het gebied van de somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische liaison in algemene ziekenhuizen.

Radiologie

Radiologie is een ander gebied waar volgens hen progressie is geboekt: "De implementatie van hervormingen in de financiering van zware beeldvorming zal worden gemarkeerd en zal niet plaatsvinden zonder een veel gedetailleerdere analyse dan aanvankelijk was aangekondigd.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de status van apothekers-biologen momenteel wordt verbeterd. 

Vooruitgang voor huisartsen

Voor de huisartsen is Paul de Munck van de GBO duidelijk: "De marge was zeer, zeer klein in de context van een moeilijk budget. We kunnen tevreden zijn: de tarieven voor beschikbaarheid in het weekend en op feestdagen zijn verdubbeld en er is een aanzienlijke verhoging van het GMD voor mensen onder de 30 jaar en boven de 85 jaar. Daarnaast is er een vergoeding gereserveerd voor het levenseinde. 
Voorts is er overeenstemming bereikt over de besteding van de 16,7 miljoen ter ondersteuning van de huisartsenpraktijk...".

Tot slot is een verzoek van het Kartel ingewilligd. "De hervorming van de wachtdiensten staat op de agenda en moet beginnen in het eerste jaar van het akkoord met een deadline van juni 2024. Dat was voor ons essentieel."

Tot zover. Verdere details volgen later vandaag op onze websites.

> "Goed akkoord voor de huisartsen" (Jos Vanhoof, Bvas)

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.