Alarmkreet alle Antwerpse ziekenhuizen aan Antwerpenaren: "Werp een dam op!"

In een open brief roepen zeven Antwerpse ziekenhuizen iedereen op om drastisch de omslag te maken in gedrag en voorzorgsmaatregelen: het personeel moet nu al tot het uiterste gaan om drama's te vermijden. Anderzijds: wie in het ziekenhuis moet zijn, mag zich niet laten tegenhouden want het is veilig. Ook de Kempense ziekenhuizen sloten zich intussen bij de brief aan.

Open brief van de Antwerpse ziekenhuizen

Beste Antwerpenaren

Het corona-virus verspreidt zich in sneltreintempo. Dit veroorzaakt opnieuw een forse toename van zowel besmettingen als opnames in onze ziekenhuizen en op onze diensten intensieve zorg.

Zoals altijd staan we paraat voor de opvang van onze zieke medeburgers. Daarnaast vangen we patiënten op van andere, harder getroffen regio’s waar de maximale ziekenhuiscapaciteit al bereikt is. Bovenal willen en moeten we patiënten met andere aandoeningen - die geen uitstel verdragen - blijven behandelen om ook op dit front geen menselijke verliezen te lijden.

Onze verpleegkundigen en artsen en alle verzorgend personeel hebben zich volop gesmeten bij de opvang van de eerste golf. Vandaag zetten ze zich opnieuw in met risico voor eigen gezondheid. Nog niet of amper gerecupereerd bekampen ze nu een volgende golf waarvan de impact mogelijk nog groter is dan de vorige.

De vraag is: hoe lang kunnen we dit nog? Met dit tempo van verspreiding komt de limiet van wat wij als personeel en ziekenhuizen aankunnen in zicht. Het is een kwestie van dagen voor we de piek van de eerste golf zullen overtreffen. Alle prognoses voor over twee weken wijzen op een verdubbeling van het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen.

Ook al zorgen we al voor heel wat patiënten en maken we deze week nog een hoop bedden vrij: een verdubbeling van het huidig aantal covid-patiënten wordt bijzonder moeilijk, aan een verdere stijging durven we niet denken. Dit zou dramatisch zijn en moeten we te allen prijze voorkomen.

Het grote verschil met april: in de eerste golf had de overheid de andere zorg stilgelegd, en waren er meestal genoeg mensen beschikbaar. Om onze huidige patiënten te helpen, hebben we met pijn in het hart bijna alle niet-dringende zorg moeten stilleggen. Patiënten die al een tijd geduldig aan het wachten waren op een onderzoek of een behandeling, moeten we noodgedwongen weer naar een latere datum verschuiven.

Sommige patiënten - voor wie de zorg nochtans strikt noodzakelijk is - nemen ondertussen zelf het initiatief om hun geplande consultatie, onderzoek of ingreep uit te stellen uit angst voor de toestand in de zorginstellingen. Dat is nergens voor nodig, u kan in alle veiligheid terecht in het ziekenhuis.

De kracht van de epidemie is nog bijlange niet stilgevallen. De objectieve cijfers over o.a. het percentage positief geteste mensen in de triagecentra van de huisartsen tonen dit onomstotelijk aan. Dagelijks komen er nieuwe besmettingen bij. Een deel van deze populatie zal zich binnen de zeven tot twaalf dagen aanbieden voor opname in onze ziekenhuizen.

Daarom is het van levensbelang dat we nu met zijn allen een dam opwerpen tegen het virus. Alleen zo vermijden we dat alle ziekenhuizen binnenkort niemand meer kunnen opnemen.

Het moet voor iedereen glashelder zijn dat de keuzes die we maken niet enkel van levensbelang zijn voor onszelf. Wat u doet, bepaalt ook de kansen van anderen. Wie zich niet houdt aan de maatregelen qua fysieke afstand en de beperking van contacten tot een absoluut minimum, is een bedreiging voor heel veel medemensen.

Als verantwoordelijken voor de Antwerpse ziekenhuizen stellen wij alles in het werk om onze medewerkers te ondersteunen en te motiveren. Dit kan alleen slagen als iedereen bijdraagt door de gekende maatregelen van de overheid maximaal te respecteren. We vragen dat u dit niet alleen voor uzelf doet, maar ook voor uw geliefden, uw vrienden, uw buren en onze verpleegkundigen en artsen. Alleen samen kunnen we het virus bedwingen en kan onze gezondheidszorg - dus wij allen - overleven.

Daarom vragen we met de grootste aandrang om de regels strikt te volgen en elkaar te steunen in deze moeilijke periode. Van onze kant stellen wij alles in het werk om onze zieke medeburgers de beste zorg te blijven bieden.

Namens de Antwerpse ziekenhuizen

ZNA

 Fons Duchateau, voorzitter raad van bestuur

 Wouter De Ploey, CEO

 Dr. Katrien Bervoets, medisch directeur

 Dr. Guy Hendrickx, voorzitter medische raad

 

GZA

 Etienne Wauters, voorzitter raad van bestuur

 Willeke Dijkhoffz, afgevaardigd bestuurder

 Dr. Kristiaan Deckers, hoofdarts

 Dr. Benoit Thomas, voorzitter medische raad

 

UZA

 Prof. dr. Herman Van Goethem, voorzitter raad van bestuur

 Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder

 Prof. dr. Guy Hans, medisch directeur

 Prof. dr. Philippe Jorens, voorzitter medische raad

 

AZ Klina

 Ludo Van Kets, voorzitter raad van bestuur

 Dr. Joost Baert, CEO

 Dr. Christine Cuyt, medisch directeur

 Dr. Philip Matthyssen, voorzitter medische raad

 

AZ Malle

 Prof. dr. Katrien Kesteloot, voorzitter raad van bestuur

 Koen Vancraeynest, CEO

 Dr. Pieter Jan Simons, medisch directeur

 Dr. Philip Ardies, voorzitter medische raad

 

AZ Monica

 Luc Van Pelt, voorzitter raad van bestuur

 Geert Smits, afgevaardigd bestuurder

 Dr. Jean-Paul Sion, medisch directeur

 Dr. Andries Cabuy, voorzitter medische raad

 

AZ Rivierenland

 Julien Van Camp, voorzitter raad van bestuur

 Bart Van Bree, CEO

 Dr. Myriam Callaert, medisch directeur

 Dr. Veronique Verdonck, voorzitter medische raad

Voor de Kempense ziekenhuizen:

Ziekenhuis Geel

 • Dr. Emiel Wouters, voorzitter raad van bestuur & voorzitter raad van bestuur ZNK
 • Jan Flament, algemeen directeur
 • Luc Janssen, medische directeur a.i.
 • Christoph Molderez, voorzitter medische raad

 

AZ Herentals

 • Stefaan Sarens, voorzitter raad van bestuur
 • Rudy Van Ballaer, algemeen directeur & coördinator ZNK
 • Filiep Bataillie, medisch directeur
 • Koen Van der Stock, voorzitter medische raad

 

H. Hartziekenhuis Mol

 • Eddy Jennen, voorzitter raad van bestuur & voorzitter algemene vergadering ZNK
 • Ivo Jacobs, algemeen directeur en medisch directeur a.i.
 • Tessa Dieudonné, voorzitter medische raad & voorzitter medische raad ZNK

 

AZ Turnhout

 • Guy Peeters, voorzitter raad van bestuur
 • Jo Leysen, vertegenwoordiger Eleyas bvba, gedelegeerd bestuurder en medisch directeur a.i.
 • Dr. Tommy Bosman, voorzitter medische raad

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.