Antaresrapport (4) - leren van de buren

Het financieringsmodel in België dient te veranderen om op één lijn te komen met de algemene trend: “bundled payments” en doelmatigheid van het zorgaanbod binnen de logica van een zorgtraject, luidt het in het Antaresrapport. Wat kunnen we leren als we over de landsgrenzen kijken?                                                                          

▪          De afgelopen jaren zijn er te veel opeenvolgende gedeeltelijke hervormingen geweest die elkaar hebben overlapt. Het Belgisch financieringsmodel voor ziekenhuizen laat geen gedeeltelijke hervorming meer toe zonder het nog complexer en moeilijker beheersbaar te maken. Wat men wat minder formeel ook wel eens bestempelt als: "Maak een einde aan die typisch Belgische koterij die nu bestaat in de ziekenhuisfinancieirng."

▪          Waarom niet bouwen op de recente lokale regionale ziekenhuisnetwerken om deze hervorming in gang te zetten, omdat ze een juridische structuur en een gemeenschappelijk bestuur hebben gecreëerd? Als de toezichthouder echte synergieën tussen de instellingen in een netwerk wil ontwikkelen, kan de hervorming van de financiering een belangrijke hefboom zijn.

▪          Het huidige financieringssysteem biedt de beheerder een late reactie op de betaling van het Budget van Financiële Middelen (BFM). De huidige incentives zijn niet duidelijk. Ze moedigen de versterking van een value-based healthcare-aanpak niet aan.

▪          Ook hier zijn er zoals bij het vergoedingssysteem voor artsen ongewenste effecten, wat aanleiding geeft tot overconsumptie van zorg.

▪          Het systeem is in zijn huidige vorm niet langer houdbaar en als er geen grondige hervorming plaatsvindt, zullen patiënten uiteindelijk meer moeten betalen.

▪          Het model van ziekenhuisfinanciering in België verdient een radicale en snelle verandering. Er dient profijt gehaald te worden uit de knowhow van de landen om ons heen, die een bron van inspiratie en informatie zijn, vooral voor het ontwerpen van nieuwe mechanismen en om de risicobeheersing te waarborgen:

•          Het model moet op korte termijn gebaseerd zijn op een geïntegreerd financieringssysteem van de activiteit op basis van de DRG's.

•          Zodra een nieuw model van ziekenhuisfinanciering aanvaard is, dient men ervoor te zorgen dat de ervaringen met “bundled payments” worden overgenomen en de afstemming met de medisch-sociale sector vergemakkelijken.

Lees ook:
Antaresrapport (1) - Toekomst ziekenhuisfinanciering: waarom veranderen?
Antaresrapport (2) - Toekomst ziekenhuisfinanciering: naar een paradigmashift
Antaresrapport (3) - welke financiering voor de professionals?
Antaresrapport (slot) - Naar een nieuw model op zes jaar via drie werven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.