Antaresrapport (slot) - Naar een nieuw model op zes jaar via drie werven

Werken op drie grote werven moeten ons leiden naar een nieuw financieringssysteem, stelt het Antaresrapport voor. De tijdslijn ligt op een snelle implementatie in een periode van zes jaar. Alles start met een zogenaamd 'schaduw-financieringssysteem'.

De drie grote werven (A), (B) en (C) zien er grofweg zo uit:

A => B  Een schaduw-financieringssysteem ontwikkelen op basis van DRG’s, als nodige stap voor toekomstige “bundled payments”, starten met voorbereiden nodige elementen voor de opbouw van de “bundled payments”

B => C De regelgeving, instrumenten en vaardigheden aanpassen (gericht op resultaten in plaats van op structuren)

Per werf betekent dat het volgende:

Werf A. Een schaduw-financieringssysteem ontwikkelen op basis van DRG’s, als nodige stap voor toekomstige “bundled payments”

1.         Validatie van de classificatie. Een eerste stap is de validatie van het feit dat het relatieve vergelijkende gewicht van 80% van de activiteit in DRG's in België vandaag hetzelfde is als in de laatste drie verschillende classificaties van de drie bestudeerde landen (Frankrijk, Zwitserland en Duitsland). Deze oefening veronderstelt de opmaak van een equivalentietabel tussen de bestudeerde systemen en de Belgische DRG's.

Het zal ook nodig zijn om de mogelijke criteria vast te stellen die in de DRG-financiering in België moeten worden aangenomen. Dat omvat het definiëren van de perimeter en het aanduiden wat gefinancierd wordt via het mechanisme van de DRG’s en wat niet.

2.         Vervolgens is het nodig om de waarde van een punt vast te stellen op basis van de huidige totale ziekenhuisuitgaven in België. Hiervoor dient een modellering van het systeem met de nieuwe regels te gebeuren. Dit zal toelaten het DRG-punt (”cost weight “) te definiëren en de kosten buiten het DRG-systeem in te schatten.

3.         Daarna dient men alle normatieve vragen te definiëren, d.w.z. de toepassingsregels waarmee bij de ontwikkeling van deze nieuwe financieringsmodaliteit rekening zal moeten worden gehouden. Hiervoor moeten men zich baseren op de positieve en negatieve aspecten van de landen die deze systemen hebben geïmplementeerd (Frankrijk, Duitsland en Zwitserland). Deze fase zal 3 jaar in beslag nemen. In dit verband is het ook raadzaam om een eerste coderingshandleiding op te stellen.

4.         De start van een overgangsperiode of het "schaduwsysteem“ is absoluut nodig. Gedurende een periode van 3 jaar, en op basis van de berekende waarde van een punt, dient men aan de instellingen mee te delen wat hun theoretisch budget zou zijn onder het nieuwe systeem, met behoud van de financiering die ze momenteel hebben onder de historische financieringsmodaliteiten.

Het gaat er hier dus om de ziekenhuisinstellingen puur informatief op de hoogte te houden. Deze overdracht van informatie zou kunnen op niveau van de lokale ziekenhuisnetwerken en er zou een evaluatie en regelmatige uitwisseling moeten zijn op basis van de cijfers van deze facturering om de aanpassing te garanderen.

5.         Tegelijkertijd wordt er een analyse uitgevoerd van de analytische boekhoudingen in een bepaalde steekproef van ziekenhuizen (netwerken), met als doel de consistentie van de analyse en de resultaten te valideren. Hiervoor is een goede verdeling van de directe en indirecte kosten van de analyseonderdelen van het ziekenhuis nodig, dus een analytische boekhouding, maar verschillend van die gevraagd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze analytische boekhouding zou gebaseerd kunnen zijn op het pilootproject voor de kostenevaluatie per pathologie, het PACHA-project. (zie KCE-rapport 229As)

Deze steekproef zou kunnen worden samengesteld door uit elk van de 25 locoregionaal klinische ziekenhuisnetwerken telkens één ziekenhuis op te nemen om een totale territoriale dekking en representativiteit te bekomen.

Werf B. De nodige elementen voorbereiden voor de opbouw van de “bundled payments”

Deze werf moet een hefboom zijn om de ontwikkeling van locoregionale netwerken aan te moedigen.

1.         Nagaan of het ook nodig is te bepalen of deze financiering de integratie van de prestaties voor geestelijke gezondheidszorg en van middellange en lange verblijven vereist.

2.         Conform punt 1 zal het noodzakelijk zijn om een herziening van de ambulante nomenclatuur te initiëren. Deze herziening zal moet worden uitgevoerd terwijl de ontwikkeling van ambulante chirurgie beter wordt bevorderd in vergelijking met de traditionele ziekenhuisopname. Dit is de reden waarom deze herziening duidelijke incentives zou moeten implementeren, waardoor België deze praktijk echt kan ontwikkelen.

•          Om de ontwikkeling van ambulante chirurgie te ondersteunen, zou een identieke prijsstelling voor verblijven voor enkele pathologieën, ongeacht het type opname (ambulant of hospitalisatie), in het bijzonder overwogen kunnen worden, met de wens om deze uit te breiden of zelfs te veralgemenen naar pathologieën die zullen worden behandeld in ambulante chirurgie.

•          Tegelijkertijd dient een bewustmakingscampagne voor ziekenhuisartsen en een trainingsprogramma voor professionals te worden gestart.

3.         Beginnen met het opzetten van ervaringen die de nieuwe betalingsmodaliteiten integreren, zoals “bundled payments” met een duidelijke oriëntatie naar value-based healthcare. Deze ervaringen dienen te worden opgestart met de ontwikkeling van duidelijke resultaatindicatoren in het kader van pilootprojecten.

Werf C. De regelgeving, instrumenten en vaardigheden aanpassen (gericht op resultaten in plaats van structuren)

De prioriteit zal zijn om een agentschap op te richten dat belast is met het definiëren van de Belgische DRG's en het beheer, zoals voor de andere landen in de studie.

1.         Dit agentschap zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de ontwikkeling van de DRG-gevalgroepen. Het zal met andere woorden verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en aanpassing van de grouper, die de behandelde gevallen aan de verschillende DRG's toewijst. Het zal ook mee de medische classificaties en coderingsrichtlijnen in België ontwikkelen. In dit verband dient nauwkeurig het volgende te worden gedefinieerd: (1) opdracht en functies (2)  structuur, vorm en samenstelling

2.         Alle actoren dienen deel uit te maken van deze grote verandering, opdat ze zouden instemmen met de verandering en ze ondersteunen.

•          Organisatie van workshops, van gerichte trainingen voor professionals maar ook managementcoaching, Opstellen van monitoringindicatoren voor een goede implementatie in het veld

•          Een bewakingssysteem voor de verschillende praktijken. Degene die snel zullen worden verboden en degene die moeten worden veralgemeend.

•          Implementatie van een online platform voor het verzamelen van suggesties.

3.         Alle voorwaarden ontwikkelen die de toezichthouder helpen om zich aan te passen en alle actoren in deze transformatie te ondersteunen.

•          Identificatie van de nieuwe functies en vaardigheden, capaciteiten, instrumenten, enz. die ontwikkeld moeten worden

•          Identificatie van de huidige functies die moeten worden gewijzigd en/of verwijderd; en beslissen hoe ze in de toekomstige context zullen worden uitgevoerd

•          Identificatie en definitie van alle operationele en managementprocessen die nodig zouden zijn, in een formaat voor de automatisering ervan.

Een wijziging die in minder dan 6 jaar doorgevoerd kan worden! Met een tijdslijn.

Lees ook:
Antaresrapport (1) - Toekomst ziekenhuisfinanciering: waarom veranderen?
Antaresrapport (2) - Toekomst ziekenhuisfinanciering: naar een paradigmashift
Antaresrapport (3) - welke financiering voor de professionals?
Antaresrapport (4) - leren van de buren

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.