Antaresrapport (3) - welke financiering voor de professionals?

Hoe worden beroepsbeoefenaars nu vergoed en hoe kan het beter? Er mag geen mengelmoes bestaan met de ziekenhuisfinanciering. Verder moet de prestatievergoeding herbekeken worden, samen met het retrocessieprincipe. En de grote ongelijkheid tussen de diverse specialismen is niet langer houdbaar, menen de experts van Antares.

De opbouw van een nieuw financieringsmodel staat of valt uiteraard met deze correcties die we als volgt kunnen opsommen.

1          Het financieringsmodel van de ziekenhuizen en dat van de beroepsbeoefenaars moet gescheiden lopen maar wel dezelfde logica en doelen omvatten.

2          Zoals al eerder aangegeven is de huidige prestatiegeneeskunde gericht op volume. Dat heeft ziekenhuisbrede gevolgen met een mogelijke overconsumptie en dus goede praktijkvoering.

3          De retrocessie verschilt sterk van de ene instelling tot de andere en is het resultaat van interne onderhandelingen. Dit hele proces bagatelliseert de valorisatie van de professionele handelingen. Een scheiding van deze twee financieringsmodaliteiten zou wenselijk zijn en zou meer transparantie scheppen.

4          Er bestaat een grote ongelijkheid in de vergoeding per specialisme, enigszins opgevangen door 'lapmiddelen' als een solidariteitsfonds. Dit gebrek aan billijkheid leidt tot een gebrek aan erkenning van bepaalde specialisaties en kan leiden tot een beroepsprobleem. Deze logica van solidariteitsfondsen moet worden vervangen door een billijke vergoedingsbasis, die wordt aangevuld met een variabele component.

5          Ook de fiscale regelgeving bij deze vergoedingswijzen kan tot onevenwichten leiden.

Het variabele gedeelte van de vergoeding dient op twee premissen worden gebouwd:

-          Een basis om zogenaamde solidariteitsfondsen te vermijden.

-          De variabiliteit in de vergoeding van beroepsbeoefenaars bevat andere variabelen dan enkel prestaties.

Het komt erop aan om een goed evenwicht te vinden.

Lees ook:
Antaresrapport (1) - Toekomst ziekenhuisfinanciering: waarom veranderen?
Antaresrapport (2) - Toekomst ziekenhuisfinanciering: naar een paradigmashift
Antaresrapport (4) - leren van de buren
Antaresrapport (slot) - Naar een nieuw model op zes jaar via drie werven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.