Arts geschorst voor desinformatie covid-19

De provinciale raad Orde West-Vlaanderen schorste een spoedarts die desinformeerde  omtrent covid-19 maatregelen. Hij verspreidde onder meer een bericht dat volgens de raad wijst op een niet-gepaste attitude, kennis en deskundigheid voor de uitoefening van zijn beroep.

De arts wordt ook aangewreven dat hij zijn wetenschappelijke kennis onvoldoende bijhield volgens de huidige stand van de wetenschap, niet voldoende aandacht had voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie, en onvoldoende zorgde voor het welzijn en de veiligheid van de patiënt.

De straf werd uitgesproken in afwezigheid van de arts zelf, die niet kwam opdagen. Het dossier bracht aan het licht dat de spoedarts publiekelijk mondeling, schriftelijk en via de sociale media de omvang en de gevolgen (oversterfte) van de pandemie in twijfel trok. Idem dito voor het nut van vaccinatie en andere overheidsmaatregelen. De arts uitte die stellingen ook in Whatsapp-groepen van artsen en verpleegkundigen.

De Orde hield bij de bepaling van de tuchtsanctie rekening met de voorbeeldfunctie van de arts, zeker ook in het licht van de talrijke adviezen van de nationale raad terzake. Blijkbaar sloeg de spoedarts ook de inhoud van de mail van zijn medisch directeur inzake covid-19 in de wind. Tegelijk werd rekening gehouden met de relatief beperkte rol van de arts in de sociale media en de Whatsapp-groepen.

Finaal leidde dat tot een schorsing van één maand, meldt het tijdschrift Qratio. Ook de provinciale raad Antwerpen schorste al een arts die 'desinformeerde' over de pandemie.

> Orde schorst huisarts-desinformator

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Edward Wouters

  04 juni 2022

  .
  De Orde maakt hier zelf een zware deontologische fout..

  De farmaceutische industrie heerst.

  Zo is, sinds het vertrek van Prof. dr. Peter Gotzsche uit Cochrane, 4 jaar geleden, Cochrane verworden tot een mondstuk van farmaceutische multi-nationals.

  En daar tellen (daar dienen we niet flauw over te doen) de regels van de neo-liberale markt:

  - maximalisatie van de aandeelhouders-waarde

  - maximalisatie van de winsten

  - maximalisatie van de markt-penetratie en het markt-aandeel

  - cartel- en monopolie-vorming

  "volks-gezondheid" komt in het dagelijks beheer van een multi-national niet voor, hoogstens in de prospectus, pro forma.

  CoViD-2 komt niet uit de lucht gevallen, Het getal 2 impliceert een CoViD-1, en die was er in 2002-'03, (men vergeet, men vergat).

  Sinds 20 jaar (geleden) is er heel wat onderzoek gedaan naar medicatie en Vitaminen- & mineralen-supplementen, die een Influenza like illness (ILI) als Corona-luchtwegen-infecties kunnen behandelen.

  Er zijn dus massa's studies uit de laatste 2 decennia, die dokters vandaag toelaten om CONFIDENT Hydroxy-Chloroquine (in het vroegste stadium) en Ivermectine (in elk stadium) voor te schrijven.

  Vermits tegelijk ook Zink, Vitamine-D, Vitamine-C en eventueel ook Azitromycine (tegen bacteriele sur-infecties in de longen) wordt voor-geschreven, is het misschien niet helemaal duidelijk welk van deze stoffen het meest een positieve impact heeft op het genezings-proces en het stoppenn van infectie(s).

  Linus Pauling de enige wetenschapper die 2 Nobel-prijzen op zijn naam heeft, heeft altijd het belang van Vitaminen en mineralen onderwezen, en het belang dus van supplementeren bij tekorten.

  Vitamine-D en Zink zijn waarschijnlijk de meest effectieve profylaxe/geneesmiddel tegen Corona-verkoudheden en erger, (long-ontstekingen).

  Maar al die hierboven vermelde stoffen vallen buiten het verdien-model van een multi-national.

  De Orde van Artsen, zal een keuze dienen te maken:

  - gaan voor het grote geld en meeheulen met de wolwen (korte trermijn denken),

  - of het geweten volgen (lange termijn denken.., de waarheid komt altijd boven drijven)

  Een dwaasheid begaan is menselijk, volharden in de dwaasheid is diabolisch.


  Edward Wouters
  Medisch Researcher
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  .

 • Edward Wouters

  03 juni 2022

  .
  Lees via de Domus Medica portaalsite het tussentijds verslag de dato 10 december 2020, van Pfizer/BioNtech voor de FDA, voor het bekomen van de EUA 'emergency use authorisation'.

  Dr. Dirk Avontrs maakte er ook een samenvatting van in een PowerPoint presentatie. Dit alles is te vinden via de rubriek (links boven) "Nieuws / Actueel", en vervolgens ga je (helemaal onderaanm scollend) naar de datum 14/01/2020.

  Relative risk reduction RRR = 95% voor een infectie waartegen 98,5% van de bevolking een perfecte kruis-immuniteit heeft, via het aangeboren 'innate immune system', onze (niet-zo-specifieke) eerste-lijns defensie.

  Daarbij is een RRR als zand in de ogen, een (voor gebruik in de praktijk quasi waardeloos) virtueel getal.

  Wat van belang is, dat is de 'absolute risk reductuion', en die is volgens Pfizer/BioNtech 1 op 10.000 geinoculeerden, als het gaat om een zwaar symptomatische CoViD te vermijden.

  The number to vaccinate (to prevent 1 case) NNTV = 10.000

  Tegelijk meldt Pfizer/BioNtech dat de ingeente bevolking de hygiene- en andere CoViD-maatregelen dient blijven te volgen. Er is niet onderzocht of de geinoculeerden, besmettelijke Corona-virussen verder verspreiden ('shedding'), dan wel of ze zelf resistent geworden zijn.

  Wie dit leest (de data, de dato 10 dec. '20, van Pfizer/Biontech zelf), heeft geen tekeningetje meer nodig, te meer dat 14% van de geinoculeerden flink ziek wordt ( > 38°C. koorts), of bedlegerig.

  En de (soms dodelijke) zware (permanant debiliserende) bijwerkingen neigen naar 5%, terwijl de absolute risk reduction 0,01% is (voor preventie zware CoViD).

  Lezen de verantwoordelijken in de medische sector nog de basic publicaties, en raw-data vooraleer deze data 'sliced, diced & cooked' met een allesverhullend sausje door de medisch-onkundige media worden geserveerd ?


  Edward Wouters
  Medisch Researcher
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  .

 • Dirk Van Renterghem

  03 januari 2022

  In Qratio juli 2021 publiceerde de Orde zélf een beschamend Voorwoord (Auteur dr Herwig Vollon) waarin verwezen werd naar 'mediageile virologen die desinformatie spuiden'...,, geenzins in consent met het verdedigen van de "eer en waardigheid" van het beroep. Naderhand miste ze de kans om enige rechtzetting of excuus te publiceren na die publieke belediging...