ASGB voorwaardelijk akkoord met KCE-studie materniteiten

Het ASGB laat weten dat de conclusies van het KCE-rapport materniteiten moeilijk genegeerd kunnen worden en dat de gehanteerde drempel van 557 bevallingen per jaar zelfs nog aan de lage kant is. Wel blijven er nog enkele knelpunten voor netwerken en artsen. En het uitgespaarde bedrag moet geherinvesteerd worden in de sector zoals de minister belooft.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd, trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen, luidt de basisstelling van het ASGB. 

"Het is moeilijk om de conclusies naast zich neer te leggen. De gehanteerde drempel van 557 bevallingen per jaar blijft bovendien nog erg laag, het gaat dan uiteindelijk nog steeds maar over minder dan twee bevallingen per dag. En de voorspelling is dat de bedbezetting nog verder zal dalen. Het lijkt er dus op dat een eventuele herschikking best meteen grondig(er) gebeurt. Vooruitziende directies en medische raden hebben overigens niet op deze studie gewacht om maatregelen te nemen."

De negatieve reactie van de getroffen ziekenhuizen (en politici die het rapport vermoedelijk nog niet gelezen hadden) was voorspelbaar. "Nochtans is dit het logische gevolg van wat met de netwerken beoogd wordt en waar iedereen in het Overlegcomité zich mee akkoord verklaard heeft. Andere dossiers zullen volgen."

Knelpunten

Het ASGB schaart zich achter Zorgnet-Icuro dat vraagt dat een netwerk de vrijheid zou moeten hebben om de reorganisatie (lees sluiting) intern te beslissen. Dat zou dus een andere materniteit kunnen zijn dan degene die het KCE voorstelt.

"Raadplegingen en prenatale zorg blijven uiteraard in elk ziekenhuis aanwezig", stipt het ASGB aan. "Voor de getroffen gynaecologen is er, in het beste geval, het ongemak van een mogelijk verdere verplaatsing voor de bevalling. Zij zullen met hun patiënten in de overblijvende materniteiten wellicht wel welkom zijn maar die toegang zou moeten gegarandeerd worden."

"Idem voor de artsen uit diensten die secundair getroffen worden: anesthesie, pediatrie, ORL, oftalmologie,... Want waar de materniteit sluit zal er hoe dan ook bijkomende repercussie zijn op deze diensten."

Pariteit garanderen

Het ASGB herhaalt zijn voorstel om gedurende de overgangsperiode van 5 jaar voor de vertegenwoordiging van de medische raden in de netwerk medische raad pariteit te garanderen. "De wet voorziet nu 1 vertegenwoordiger per ziekenhuis maar dat kan in de praktijk best een lege doos betekenen."

Tot slot: "De minister heeft beloofd dat de uitgespaarde middelen zullen geherinvesteerd worden. We gaan haar daar nog dikwijls aan herinneren."

> Lees ook: ziekenhuisnetwerken moeten zelf kunnen kiezen (Zorgnet-Icuro)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.