ASO's dreigen met acties, UZ's smeken Vandenbroucke om geld

De Vlaamse arts-specialisten in opleiding dreigen met acties, omdat er een aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden dreigt te komen waardoor ze "nog minder sociale rechten hebben en de veiligheid van de patiënt in het gedrang kan komen". De Franstalige artsen in opleiding houde, vandaag al een werkonderbreking aan de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten.

"Na meer dan een jaar onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden komen de ziekenhuisorganisaties nu met een voorstel dat meer achteruitgang dan vooruitgang betekent en voor de artsen in opleiding onaanvaardbaar is. Zo zouden ze bij ziekte vanaf dag 1 ten laste van het ziekenfonds vallen, worden de wachtdiensten niet bijkomend vergoed en wordt er geen onafhankelijk controlesysteem geïmplementeerd dat de naleving van de wet moet ga randeren", klinkt het bij Vaso, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding.

Arts-specialisten in opleiding (ASO's) draaien nu al werkweken boven de 60 uur zonder wettelijke arbeidsvoorwaarden, pensioenopbouw of ouderschapsverlof. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding reageert verbolgen op het nieuwe voorstel en voelt zich in de kou gezet.

"Mijlenver achter"

"Als we naar de omringende landen kijken, lopen we mijlenver achter. De COVID-crisis heeft aangetoond dat de ASO's in ziekenhuizen van grote waarde zijn. Het is tijd dat dat eindelijk erkend wordt en er minimale regels vastgelegd worden. Wat nu voorgesteld wordt na meer dan een jaar onderhandelen, is simpelweg een provocatie", zegt Dr. Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso.

Grootschalige nationale actie?

De Franstalige artsen in opleiding onderbreken vandaag al het werk in de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten en ook aan Vlaamse zijde groeit het protest. "Wanneer er tegen vrijdag geen doorbraak komt in het dossier, is een grootschalige nationale actie niet uitgesloten", luidt het.

Die doorbraak moet er komen in de vorm van een duidelijke reactie van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke enerzijds en van de ziekenhuizen anderzijds, stelt Vaso-voorzitter Brouwers. "Er is ondertussen een petitie opgesteld, die op minder dan drie dagen tijd al 30.000 ondertekenaars heeft. Er is een grote vraag naar een signaal uit de politiek en de ziekenhuizen." Dat signaal is er nog niet gekomen.

"Duidelijk signaal"

Welke nationale actie hebben de arts-specialisten in opleiding in gedachten? "Onze Franstalige collega's in de Waalse ziekenhuizen betogen vandaag tussen 14 en 15 uur. Wij steunen dat", zegt Brouwers. "Wij sluiten niet uit dat wij ons zullen aansluiten bij verdere acties die in Wallonië op poten gezet worden. Wij willen de continuïteit van de zorg garanderen en absoluut vermijden dat er problemen ontstaan in de ziekenhuizen, maar we willen wel een duidelijk signaal stellen", benadrukt Brouwers. "Het is geen actie tégen de patiënten, maar een actie vóór een wettelijk kader."

De deadline voor het akkoord is ondertussen al twee keer uitgesteld: eerst zou het akkoord er zijn tegen de zomer van 2020, dan beloofde minister Vandenbroucke een wettelijk kader uit te werken tegen december 2020 en nu ligt de deadline op 19 mei.  Vaso vraagt om sociale bescherming, zoals pensioenopbouw, werkloosheidsvergoedingen en ouderschapsverlof, wettelijk vast te leggen. Daarnaast wil ze een minimaal maandloon, een correcte uitbetaling van wachtdiensten en een vast aantal vakantiedagen laten vastleggen. Nu beslist elk ziekenhuis dat voor zichzelf.

Er zijn 6.000 ASO's in België. Vaso vertegenwoordigt de arts-specialisten in opleiding verbonden aan Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en VUB.

> Lees ook: UZ's vragen Vandenbroucke middelen

> Petitie zeer succesvol

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Frederik Deman

  30 april 2021

  De reacties van beide collega's zijn begrijpelijk. Nergens zeggen de arts-specialisten in opleiding ook dat er manifeste onwil is. In hun communicatie elders spreken ze enerzijds over excessen bij een minderheid en anderzijds onwetendheid bij stagediensten en een grote heterogeniciteit in gangbare arbeidsvoorwaarden.
  Ik kon zelf toen ik nog assistent was meewerken aan een rapport over deze heterogeniciteit (cfr. https://vaso.be/bevraging/). Hieruit blijkt toch wel dat ondanks de goede bedoelingen van stagemeesters toch heel wat onduidelijkheid bestaat over de nu al wettelijk vastgelede arbeidsvoorwaarden. En dit zelfs binnen de universitaire ziekenhuizen. De gangbare barema's zijn dus ook niet altijd correct zoals de wet voorschrijft. Voorbeelden hiervan zijn het uitbetalen van de overuren >48u (niet in kader van wachten), de wettelijk toegekende 4u wetenschappelijke tijd per week (noodzakelijk gezien hervormingen in de ManaMa en toegenomen aantal verplichte lessen, opdrachten, thesis,...). In 91% van de gevallen bleek het dat er toch minstens aan 1 voorwaarde gezondigd werd. Met zulke cijfers is veralgemening toch een normale reactie?

  Ben wel akkoord om het hoofd koel te houden. De reacties van de ziekenhuiskoepels verdienen hierbij ook de nodige aandacht. Ondanks ze spreken over respect blijkt dit vaak niet uit het verdere betoog hetgeen toch wel jammer is als men de boel wat wil ontmijnen...

 • Marc VAN CLEEMPUT

  30 april 2021

  Beste,
  Hier is het niet anders !
  Werk en rusttijden worden gerespecteerd en er is een correcte verloning volgens vastgelegde barema’s.
  Aan pensioenopbouw zou wel iets mogen worden gedaan.
  Veralgemenen is niet correct naar die plaatsen, waar regels wel correct worden nageleefd.
  Van Cleemput Marc
  Stagemeester AZ Monica

 • Koen VAN BELLE

  29 april 2021

  Dat ASO’s recht hebben op een correct sociaal statuut is een open deur intrappen.
  Stellen dat hun arbeidsvoorwaarden slecht zijn is manifest onjuist. In ons ziekenhuis worden ze betaald volgens de gangbare barema’s, alle wachtdiensten worden vergoed zoals bepaald aan de verschillende universiteiten, de wettelijk vastgelegde werkuren worden gerespecteerd en recuperatie is toegestaan. Laat ons het debat niet op de spits drijven, nuanceren en niet communiceren in absolute termen. Spierballengerol zal een averechts effect hebben.

  Koen Van Belle
  Stagemeester Heelkunde
  Europaziekenhuizen Brussel