Associatieperikelen: hoe de Orde haar handen in onschuld waste

Op de VVOG-studiedag van afgelopen weekend gaf meester Raf Van Goethem een treffend voorbeeld van artsen die tussen twee stoelen vielen toen ze zich eerst lieten leiden door de Orde bij het opstellen van een niet-concurrentiebeding en nadien naar de rechtbank stapten bij een inbreuk.

Een niet-concurrentiebeding moet strikt omschreven zijn, beperkt in de tijd (twee jaar maximaal) en heel helder qua gebiedsafbakening. Het beding bindt de partijen. Een concrete casus maakt veel duidelijk en zegt ook iets over de relatie met de Orde.

Enkele reumatologen sloten een mooi contract af en bouwden een niet-concurrentiebeding in. Dat zegt: “Als een van de reumatologen het contract beëindigt, zal die vrijwillig het ziekenhuis verlaten en niet meer binnen een straal van 10km werken.”

De associatie functioneert behoorlijk. Telkens als nieuwe artsen tot de associatie toetreden, wordt het contract voorgelegd aan de Orde zoals het hoort. Op een gegeven moment treden twee nieuwe artsen toe. De Orde zegt dat het niet-concurrentiebeding veranderd moet worden en op haar vraag wordt het afgezwakt: een uittredend lid moet zich ertoe verbinden om niet te gaan werken op een manier die tot ondeontologische toestanden aanleiding geeft. De reumatologen veranderen het in die zin.

Rechtbank vs. Orde

Twee jaar later treden twee leden uit en ze openen een eigen privépraktijk op 100m van de bestaande praktijk. Daarop stappen de andere leden naar de rechtbank, maar die zegt dat het concurrentiebeding veel te vaag is!

Nu kloppen de artsen aan bij de Orde om het probleem te signaleren dat door haar tot stand kwam. Maar de Orde zegt op haar beurt: sorry, nu hebt u een juridisch conflict en daar komen we niet in tussen!

Orde: "Sorry, nu hebt u een juridisch conflict en daar komen we niet in tussen!"

Europa overrulet Orde

Meester Van Goethem betwist niet dat de Orde haar rol moet spelen in deontologische kwesties. Maar hier springt ze verder dan haar stok lang is: “In feite moet een dergelijk contract niet aan de Orde worden voorgelegd. Als het getekend is, is het rechtsgeldig. De Orde kan u niet dwingen om een geldig contract te veranderen."

"Ze kan u desgevallend wel sanctioneren maar die sancties lopen wel los. En wel hierom: vanuit Europees standpunt bent u ondernemer als arts en dan mag u gebruik maken van goede contracten. De Orde weet dat wel. Ze mag niet inbreken in een contract om bepalingen in te voegen die in strijd zijn met het vennootschapsrecht.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.