AZ Nikolaas en AZ Lokeren fuseren

Vorige week werd unaniem beslist tot de fusie tussen beide ziekenhuizen door de gemeenschappelijke raad van bestuur waarvan beide ziekenhuizen deel uitmaken. Dat in het licht van de krapper wordende budgettaire context en enkele belangrijke beleidsdossiers die op stapel staan. Reactie van CEO van beide ziekenhuizen, Koen Michiels.
Die beleidsdossier zijn onder meer de keuze van een elektronisch patiëntendossier, de accreditering en de nieuwbouwplannen van beide ziekenhuizen. Met de medische raden en met de sociale partners zal weldra overlegd worden voor een exacte fusiedatum. "In aanloop naar de fusie zullen beide ziekenhuizen nog nauwer samenwerken zodat we een volledige eenheid op het vlak van visie, beleid, werking en aansturing kunnen bereiken" heet het.

Wat het toekomstig zorgaanbod van het AZ Lokeren betreft: daarvoor zijn recent in Brussel twee dossiers ingediend voor de opstart van nieuwe diensten: een tweede  geriatrische dienst van 24 bedden en een ambulante dagdienst voor volwassen psychiatrische patiënten (30 plaatsen). "We hopen een erkenning voor de beide diensten te kunnen verkrijgen."

AZ Sint-Blasius 

En wat met netwerkpartner AZ Sint-Blasius Dendermonde? Daarmee wordt in de loop van volgend jaar een regionaal zorgstrategisch plan opgesteld. "Dat plan zal vastleggen welk zorgaanbod wij voor de bevolking van onze regio in de toekomst beogen en waar dit zal gesitueerd worden."

Het plan moet ook de basis vormen voor de opmaak van een individueel zorgstrategisch plan voor de campus Lokeren, waarmee vervolgens de financiering van een nieuwbouw voor Lokeren kan aangevraagd worden. Nieuwbouw waarin een zorgaanbod aangeboden zal worden "dat inspeelt op de actuele én toekomstige noden van de Lokerse bevolking en dat complementair is met de geplande nieuwbouw in Sint-Niklaas."

Of financiële moeilijkheden van de kleinste partner, AZ Lokeren, meespeelden bij de beslissing? CEO Koen Michiels: "Dat valt op dit moment nog redelijk mee. Het ziekenhuis draait nu nog net in het groen. Maar het is ook een wissel op de toekomst. (het ziekenhuis haalde in 2016 bijvoorbeeld nog 0,4% winst. Inderdaad positief, maar in feite te weinig om voldoende te investeren, red.). Door schaalvergroting hopen we meer ruimte te scheppen", aldus Michiels. "Lokeren is een van de kleinste Vlaamse ziekenhuizen. Het stond in de sterren geschreven dat het ooit zou opgaan in een groter geheel."

"AZ Sint-Blasius daarentegen is een vrij stevig, middelgroot ziekenhuis, met voldoende financiële ademruimte. Een fusie is daar helemaal niet aan de orde."

Of er druk van bovenaf is uitgeoefend om Dendermonde in het netwerk van Sint-Niklaas/Lokeren te laten opnemen terwijl de ziekenhuisculturen toch wel sterk verschilden zoals Raf Jacobs, ontslagnemend medisch directeur AZ Sint-Blasius stelt? Koen MIchiels: "Er hebben zeker een aantal gesprekken met overheidsdiensten plaatsgevonden. Maar of dat je dat nu druk kunt noemen? We hebben gekeken naar geobjectiveerde patiëntenstromen en naar het begrip 'aaneengesloten zorggebied'. Je kunt daar op een aantal manieren naar kijken, maar ook vanuit AZ Nikolaas leek ons een netwerk met Dendermonde het meest aangewezen. We zijn wel vrij in die netwerkvorming en op een bepaald ogenblik hebben we elkaar toch gevonden."

"Zo proberen we ook al een aantal jaren om de artsen van Sint-Niklaas en Lokeren meer te laten samenwerken en in gemeenschappelijke associaties en samenwerkingsverbanden te doen functioneren.

Governance

Een ander aspect is of het netwerk inmiddels al duidelijk weet of het naar een netwerk-CEO, netwerk-medischeraad en netwerk-hoofdarts evolueert. Voorlopig niet, zo blijkt. "We kozen bijvoorbeeld voor een college van hoofdartsen. De uitwerking van de governance zullen we ook niet te veel in de handen van één persoon leggen. Gaandeweg moeten we eerst vertrouwen onder elkaar vinden en dan zullen we over afzienbare tijd wel tot besluiten komen.

> Lees ook: Brugse ziekenhuizen bundelen krachten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.