Brugse ziekenhuizen bundelen krachten

Het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV verstrengelen nog meer na een jarenlange goede samenwerking. Dat met een formele engagementsverklaring. Van een fusie is voorlopig geen sprake, al is dat op termijn zeker niet uitgesloten. Dr. Hans Rigauts, algemeen directeur AZ Sint-Jan, licht de stap toe.

Concreet betekent dat dat de ziekenhuizen een gemeenschappelijk bestuursorgaan zullen oprichten waarin het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV evenredig vertegenwoordigd zijn. Dat orgaan zal een plan van aanpak opstellen om taakafspraken tussen beide ziekenhuizen verder uit te werken en te formaliseren. Binnen vijf jaar moet een uitgewerkt plan voorliggen.

Artsen werden nauw bij deze beslissing betrokken, aldus dokter Rigauts. De facto kenden we al een sterk samenwerkingsverband. We zullen nu samenwerken in wat volgens de ziekenhuiswet een groepering heet. Met nog één raad van bestuur boven beide ziekenhuizen, waarin Sint-Jan en Sint-Lucas beide vertegenwoordigd zijn, 50/50. Ook de politieke overheid (stadsbestuur Brugge) staat hierachter. Als een van de weinige ziekenhuizen in Vlaanderen is Sint-Jan immers een publiek ziekenhuis."

Een optie op termijn is een fusie, dat ontkent dokter Rigauts niet. "Maar we gaan stapsgewijs tewerk. We zijn begonnen met artsenassociaties, met een bestuurlijke samenwerking. De finaliteit kan een fusie zijn, al hangen daar nog wat onbekenden aan vast zoals de positie van de overheid. We zetten deze stap om het proces een kans te geven en van onderuit te laten rijpen."

"Een fusie zou ook als voordeel hebben dat de financiële middelen helemaal worden samengegooid, daar waar nu beide ziekenhuisbudgetten nog gescheiden zijn. Beide ziekenhuizen zijn nu financieel gezond. De motivatie ligt er vooral in om nog verder te kunnen subspecialiseren. En bijvoorbeeld ook in een betere verdeling van de wachtbelasting."

Behoud statuut

Beide ziekenhuizen behouden binnen deze samenwerking hun eigen bestuursorganen en managementstructuur. Ook de medewerkers van beide ziekenhuizen behouden hun statuut en blijven tewerkgesteld bij hun huidige werkgever (het AZ Sint-Lucas Brugge of het AZ SintJan Brugge-Oostende AV). De artsen van beide ziekenhuizen zullen de vraag krijgen om in associatief verband samen te werken.

Ten behoeve van de patiënt

De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes van gelijkheid, heet het.  Ongeacht hun sociale, financiële of verzekerbaarheidstoestand, levensbeschouwing of afkomst mogen patiënten op de best mogelijke zorgverlening rekenen. De ultieme doelstelling: de activiteiten en de werking van beide ziekenhuizen verder en beter op elkaar afstemmen in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening aan elke patiënt die een beroep doet op ziekenhuisdiensten in het Brugse.

> Lees ook: AZ Lokeren en AZ Nikolaas fuseren

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.