Beroepsvereniging anesthesie en reanimatie: "Niet akkoord met inentingsvolgorde"

De Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie (BSAR) kan niet akkoord gaan met de huidig vastgelegde volgorde van inentingen. De BSAR stuurde daarom een brief naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het hoofd van de vaccinatiecampagne, Dr. Dirk Ramaekers.

De tekst luidt als volgt:

"Wij betrachten allen een maximale veiligheid te bekomen voor de allerzwaksten in onze maatschappij, dus zeker de meest kwetsbare hoogbejaarden. Wij vernemen in de pers dat in fase 1A de zorgverleners gevaccineerd worden nadat de bewoners van de woonzorgcentra gevaccineerd zullen zijn. Wij zijn van oordeel dat alle zorgverleners die daadwerkelijk betrokken zijn bij de behandeling van Covid-patiënten best tegelijkertijd met de zorgverleners in de woonzorgcentra zouden moeten gevaccineerd worden."

"Met alle zorgverleners die Covid behandelen bedoelen we o.a. in de eerstelijn verpleegkundigen en huisartsen en in de ziekenhuizen intensivisten, urgentieartsen, anesthesisten, Covid-afdelingartsen, de verpleegkundigen van die afdelingen, niet te vergeten het personeel dat instaat voor de reiniging van deze behandelingslokalen, enz."

Zorgcontinuïteit

"Wij kunnen dus niet akkoord gaan met de volgorde van inentingen en dit op basis van de volgende overwegingen:

Op de eerste plaats: de zorgcontinuïteit moet verder verzekerd worden en het is onaanvaardbaar dat bij een eventuele nieuwe golf de noodzakelijke zorgverstrekkers niet voorhanden zijn omdat ze zelf ziek zouden worden. Een tekort dreigt omdat nu reeds velen met verhoogd risico hun verantwoordelijkheid nemen om actief covid patiënten te verzorgen.

Op de tweede plaats dient het risico op nosocomiale infecties met Covid, dus patiënten die in het ziekenhuis de ziekte krijgen van hun zorgverstrekkers, zoveel als mogelijk voorkomen te worden."

"Als beroepsvereniging wensen wij daarenboven te onderstrepen dat de catastrofe met de overcrowding van intensieve-zorgbedden met het inrichten van bijkomende intensieve-zorgbedden in de meeste ziekenhuizen opgelost werd door verpleegkundigen en anesthesiologen van het operatiekwartier vanuit hun vertrouwde comfortzone te detacheren naar de permanenties op de nieuw ingerichte intensieve-zorgafdelingen. Wij herhalen dat wij hier in de meest moeilijke omstandigheden en ten koste van eigen risico’s onze verantwoordelijkheid genomen hebben."

"Wij zijn dus van mening dat alle gezondheidswerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van deze patiënten niet na, maar samen met de gezondheidswerkers werkzaam in woonzorgcentra moeten gevaccineerd worden in eerstelijn."

"Voor het overige bevestigen wij u onze steun wat betreft de noodzaak voor algemene vaccinatie en dringen wij aan op een zo snel mogelijke aanvang van de vaccinatie, zoals overigens in de UK en de VS reeds gebeurd is."

Namens de beroepsvereniging Anesthesie-Reanimatie is de brief getekend door

 • Dr. S. Carlier Voorzitter (foto)
 • Dr. G. Bergiers secretaris
 • Dr. E. Deflandre ondervoorzitter
 • Dr. E. Slock Ondervoorzitter
 • Dr. J. Mulier
 • Dr. R. Heylen
 • Prof. Dr. M. Van de Velde
 • Dr. D. Himpe
 • Dr. G. Bejjani

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Pieter COLAES

  31 december 2020

  Hoe durft ge.
  Tijdens de eerste golf hebt de bejaarden laten creperen in hun zorgcentra, en hun toegang ontzegd tot intensieve zorg in de ziekenhuizen, uitgerekend de generatie die voor uw welvaart heeft gezorgd.
  Het is niet meer dan fair die misdaad geen tweede maal te begaan. Geef de zwaksten ze nu eens voorrang .
  Dr Colaes

 • Christa VAN DEN NESTE

  23 december 2020

  Volledig akkoord, ik zou zelfs verder durven gaan en stellen dat zorgpersoneel voorgaat opallen.

 • Johan KUSTERS

  22 december 2020

  Ik steun ten volle deze oproep om alle gezondheidswerkers TEGELIJK met een evt kwetsbare patientengroep te vaccineren.
  Wie vanuit de medische pers organiseert een handteken actie of organiseert een of andere actie.?
  Johan Kusters Psychiater Ziekenhuis hygienist