Bevoegdheid zorginspecteurs duidelijker vanaf januari 2019

Een nieuw  toezichtdecreet voor Zorginspectie wordt van kracht vanaf 1 januari 2019. Daarin worden de bevoegdheden van de inspecteurs duidelijker afgelijnd. Het geeft burgers ook meer ruimte om klacht in te dienen.
Zorginspectie controleert zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. In het verleden was er soms onduidelijkheid over wat er tijdens inspectie wel of niet was toegestaan. Daarom werd er een nieuw decreet goedgekeurd waarin precies wordt afgelijnd wat inspecteurs wel en niet mogen tijdens een inspectie, meldt Zorgnet-Icuro.

Voor voorzieningen biedt het nieuwe decreet vooral meer duidelijkheid, ook over hún rechten. Met het nieuwe decreet wordt de positie van de geïnspecteerde voorzieningen versterkt.

Daarnaast worden in het decreet ook acht toezichtrechten toegekend aan inspecteurs:

  • het recht op toegang
  • het recht om aan gelijk wie informatie te vragen
  • het recht op identiteitsopname
  • het recht op inzage van documenten en kopie
  • het recht op onderzoek van zaken
  • het recht om vaststellingen te doen door middel van audiovisuele middelen of staalnames
  • het recht om zich te laten bijstaan door deskundigen
  • het recht om zich, in uitzonderlijke omstandigheden of wanneer de eigen veiligheid in gevaar is, te laten bijstaan door de lokale of federale politie.

  • Naast toezichtrechten legt het decreet ook termijnen vast voor de opmaak van inspectieverslagen en biedt het burgers die klachten hebben over de zorg van een voorziening de mogelijkheid om ook te reageren op het ontwerpverslag. Verhindering van toezicht kan leiden tot een geldboete.

Het nieuwe decreet treedt vanaf 1 januari 2019 in werking en geldt voor alle sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.