Bijna alle ziekenhuisnetwerken erkend in Vlaanderen

Een nieuwe rondvraag bij de ziekenhuizen leert ons dat bijna alle Vlaamse netwerken nu erkend zijn. Alleen de twee Limburgse netwerken moeten de laatste puzzelstuken nog leggen en voor ASZ OLVZ Aalst, UZ Brussel en Sint-Maria Halle in Vlaams-Brabant zou de erkenning een formaliteit zijn. Intussen waarschuwt minister Beke ervoor dat in Gent de beide grote netwerken goed moeten afspreken. Maar geldt dat niet voor alle grootsteden?

Voor het netwerk Noordoost-Limburg werd de erkenningsaanvraag in december 2020 ingediend en is het wachten op een reactie van de overheid. Voor Zuidwest-Limburg zijn de statuten en het intern reglement voor de op te richten vzw goedgekeurd op de 4 raden van bestuur. Vervolgens is advies gevraagd aan de medische raden van de 4 ziekenhuizen. Zij hebben gezamenlijk met de 4 medische raden een advies geformuleerd met opmerkingen, wat nog leidt tot enkele aanpassingen. Het netwerk rond Jessa hoopt dat rond te krijgen tegen de zomer. 

Wat Gent betreft: daar zit men al volop in de uitwerking van het zorgstrategisch plan, althans voor het E17-netwerk. Voorzitter Erik Van Zele liet weten dat het plan zal stoelen op enkele hoofdlijnen zoals daar zijn: 

  • Patiënten- en artsenmobiliteit
  • Human resources dat samenhangt met opleiding en accreditatie
  • Aankoop/logistiek efficiënter maken

Dat verklaarde hij op het virtuele cardiosymposium van AZ Maria Middelares Gent. 

"Onze ambitie is het om ons regionaal zorgstrategisch plan af te werken tegen 1 juli. Dat alles willen we meetbaar maken volgens de quadruple aim."

Congruentie

Bedoeling is om een zo ruim mogelijke basisspecialistische zorg te behouden. "We willen zeker ook maximaal samenwerken met de aanliggende ziekenhuisnetwerken omdat er geen volledige congruentie is met de regionale zorgzones en de zorggebieden van de ziekenhuizen. In die overlappingszones moeten we goede samenwerkingsinitiatieven ontwikkelen."

Minister Wouter Beke, die er ook te gast was, pikte meteen in op die ‘niet volledige congruentie’ van het E17-netwerk met de EL-zones, die Erik Van Zele zelf vermeldde: de olifant in de kamer eigenlijk. “Gent kent twee netwerken, dat verdient extra aandacht. Het ziekenhuisnetwerk Gent en E17 op elkaar afstemmen, is cruciaal. We moeten de behoeften tussen netwerken bekijken, niet alleen binnen een netwerk, en concurrentie daar vermijden.”

“Het cardionetwerk moet afgezet worden tegen het zorgaanbod in het algemeen. De geriatrie in de toekomst moet breed-dragend zijn en nabij. Cardiochirurgie of gespecialiseerd beroertezorg vergt meer gespecialiseerde noden en vergt afstemming binnen én tussen netwerken. Het aanbod in Gent is geen probleem, maar het is dat wel in andere regio’s.”

Minister Beke stelde vast dat er door het E17 het afgelopen decennium zeker een flink traject is afgelegd om tot meer samenwerking te komen. "De efficiëntie verhogen is essentieel wegens de oprukkende vergrijzing. Het zorgaanbod is niet in alle regio’s even goed georganiseerd, de dekkingsgraad moet beter, al valt het in Gent best mee, zeker voor de aanpak van hartaandoeningen."

Grootstedelijke netwerken

Wat die congruentie betreft, kwamen er wel verscheidene reacties binnen van artsen zoals van de voorzitter van de medische raad, dr. Filip Ameye: “Zal de Vlaamse overheid, zoals door u toegelicht, dezelfde langetermijn bottom-up samenwerkingsfilosofie handhaven voor alle Vlaamse grootstedelijke gebieden?” vroeg hij minister Beke.

Een vraag die de minister niet echt beantwoordde want hij bleef alleen hameren op het Gentse voorbeeld terwijl zich in Antwerpen en Brussel toch dezelfde problematiek manifesteert.

Ook netwerkvoorzitter Erik Van Zele nam even later de kans te baat om erop te wijzen dat Gent geen uitzonderingsgeval is. “En eigenlijk stelt die problematiek van overlapping tussen netwerken zich in alle grensgebieden van aanpalende netwerken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Zuidwest-Vlaanderen of de Vlaamse Ardennen. "Eigenlijk hebben maar drie van de 13 netwerken een perfecte congruentie tussen regionale zorgzones en het netwerk zelf", besloot hij.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.