Budget klinische biologie en medische beeldvorming goedgekeurd

In de medicomut werden de budgetten klinische biologie en medische beeldvorming goedgekeurd, net zoals die van anatomopathologie en genetische onderzoeken. In de context van covid 19 werd een aanpassing aangebracht naar aanleiding van het voorschot van 2 miljard dat al (deels) is gestort voor de algemene ziekenhuizen en de artsen.

Zoals bekend is dat voorschot toegekend om de ongewone kosten te dragen die de crisis teweegbracht. Dat wordt hier al in verrekend, een wel nieuwe manier van werken volgens het opzet van de begroting, maar het is wel correct in die zin dat de voorschotten toch al zijn toegekend. Anderzijds laat de invloed van de laagvariabele zorg zich gelden.

Klinische biologie krijgt 1,415 miljard, door de laagvariabele zorg verminderd met bijna 18 miljoen. Het covid-voorschot van 2 miljard kwam deels ten goede aan de klinische biologie (voor 168 miljoen) wat dus in mindering moet worden gebracht van het BFM. Dat brengt het totaalbudget voor de klinische biologie 2020 op bijna 1,3 miljard.

De medische beeldvorming mag rekenen op 1,351 miljard min ruim 30 miljoen laagvariabele zorg. Wordt daar ook nog het gedeelte afgetrokken dat men al opstreek door het covid-ziekenhuisvoorschot (291 miljoen), dan blijft voor het budget 2020 1,03 miljard over.

Wat de anatomopathologie betreft, lag een budget klaar van 190,397 miljoen min ruim 12 miljoen laagvariabele zorg. Dat brengt het totaalbudget voor 2020 op ruim 178 miljoen.

De genetische onderzoeken tot slot zagen zich verzekerd van een budget van ruim 70 miljoen. Ze krijgen er nog enkele miljoenen bij, vooral via de overeenkomst genetic counseling zodat het budget 2020 uitkomt op bijna 74 miljoen.

Enveloppes

Voor de ambulante klinische biologie en medische beeldvorming wordt sinds kort ook een onderscheid gemaakt tussen de voorschrijvers om hen financieel te responsabiliseren. Afhankelijk daarvan wordt hen een enveloppe toegekend.  Huisartsen krijgen voor 2020 een enveloppe klinische biologie die 52,57% van het totaalbudget bedraagt, of ruim 373 miljoen. Specialisten en specialisten in opleiding beschikken over ruim 321 miljoen of 45,27%.

Voor de ambulante medische beeldvorming hebben huisartsen een enveloppe die op 27;96% van het totaal ligt of bijna 226 miljoen. De specialisten en ASO's nemen met hun enveloppe een aandeel in van 68,79% of ruim 555 miljoen.

Alles moet nu nog naar het verzekeringscomité.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.